Phonak Naída Paradise

 
Phonak Naída Paradise-høreapparater. P-UP-modell.
 

Bruksanvisninger

Bruksanvisning: Naída Paradise PR

Bruksanvisninger: Naída Paradise UP

Andre veiledninger

Guide: Faktaark for trådløs

Phonak direct connectivity wireless hearing aids

Brochure: Roger-teknologi: Rogerpedia

Hurtigveiledning: Kortfattede retningslinjer for praksis

Phonak hurtigveiledning for håndtering av stort til svært stort hørselstap hos voksne

Veiledninger

Video: Naída Paradise – utpakkingsvideo

Video: Hvordan kobler du til og bruker TV Connector?

 

 

Vær oppmerksom på at papirkopier og tidligere versjoner av bruksanvisninger kan sendes på forespørsel. En kopi sendes innen sju dager. Kontakt din lokale Phonak-kontakt hvis du ikke finner den bruksanvisningen du ser etter. Velg land her for lokal kontaktinformasjon.