Brukerstøtte for Phonak Virto™ Marvel og Virto™ M-Titanium

FAQ – Virto Marvel

Generelt

How have the CeruStop grommets been improved for titanium?

The new design of the CeruStop grommet is recessed into the titanium shell, rather than sitting on the surface. The benefits of the new design allows for an additional layer of adhesive and lacquering to ensure a secure assembly. This will also help reduce wear and tear as it limits contact with ear canal debris. CeruStop grommets in titanium shells will now have the same durability as acrylic shells over their lifetime. This improvement is now implemented into ALL new and remade orders of Virto Titanium.

Hva er biometrisk kalibrering?

Høreapparatets retningsrespons er utformet for å ta hensyn til effekten som brukerens øreanatomi har på innkommende lydbølger, og begynner med ekstraksjonen av 1600 datapunkter fra øreavtrykket til brukeren. Resultatet er en tilpasset kalibrert og mer presis signalutsender, som gir opptil 2 dB bedre retning for retningsbestemte modeller1.

Hva er AOV?

AOV tar hensyn til de unike egenskapene til hver bruker, inkludert den audiometriske konfigurasjonen, risikoen for feedback, sannsynligheten for okklusjon, fordelen med direkte lyd og behovet for lavfrekvensforsterkning. Den egenutviklede formelen lager deretter en individualisert ventileringsstørrelse og -form spesielt for hver bruker. Vi anbefaler å velge AOV for hver bestilling av spesialtilpasset høreapparat, ettersom en gjennomgang av interne data viser at høreapparater med AOV returneres sjeldnere enn høreapparater med manuelt valgt ventilering.

Hva er batterilevetiden til Virto M-312?

Batterilevetiden til Virto M-312 avhenger av hvor lenge høreapparatene brukes til å streame medier. Den gjennomsnittlige brukeren vil få seksti timers bruk fra ett batteri i størrelse 312. Dette er beregnet basert på seksten timers daglig bruk med åtte timers AutoSense OS™ 3.0, fire timers Bluetooth-streaming og fire timers bruk av TV Connector. Uten trådløs streaming vil brukeren få 83 timers batterilevetid (omtrent én uke for den gjennomsnittlige høreapparatbrukeren) av ett batteri i størrelse 312.

Er Virto Marvel høreapparater vanntette?

Virto M-Titanium og Virto M-10 NW O er begge IP68-klassifiserte. Dette betyr at høreapparatene tålte å være nedsenket i vann på 1 meters dybde i 60 minutter samt 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC60529. Virto M-312 og Virto M-312 NW O er ikke IP-klassifiserte.

Selv om noen modeller er vurdert som vannavstøtende, er Virto Marvel høreapparater ikke vanntette og bør fjernes før dusjing, bading, svømming eller andre aktiviteter som vil utsette høreapparatene for vann eller overflødig fuktighet.

Kan Virto Marvel bestilles ved hjelp av en digitalt skannet øreavtrykkfil?

For alle bestillinger av tilpassede høreapparater godtar vi følgende filtyper:
.asc, .xyz, .txt, .stl, .mgx, .mdck, .gz

Kan Virto M-312 bestilles uten trykknapp?

Nei. En trykknapp kreves for å bruke Bluetooth-tilkoblingsfunksjonen til Marvel. Kun ikke-trådløse Virto Marvel-modeller kan bestilles uten trykknapp.

Hvordan kan jeg sikre at brukeren ikke endrer volum eller programmer under innsetting?

Når batteridekslet er lukket, er det en standard oppstartforsinkelse på seks sekunder før høreapparatene slås på. I løpet av denne tiden er ikke trykknappen aktiv, og det vil ikke være noen forsterkning fra høreapparatene. Høreapparatene kan programmeres til å ha en oppstartsforsinkelse på opptil 12 sekunder.

 

Tilkoblingsmuligheter

Hvordan svarer du på anrop ved å bruke trykknappen på Virto M-312?

Et raskt trykk på trykknappen på et av høreapparatene vil besvare et innkommende anrop. For å avvise et anrop trykker du på trykknappen i minst to sekunder. Dette kan gjøres ved å bruke trykknappen på ett av høreapparatene.

Er det trygt å ha en Bluetooth-antenne i øret?

Mengden radiofrekvensenergi som kroppen utsettes for, er så liten at det ikke er noen forutsett risiko.

Hvordan aktiveres Bluetooth-sammenkoblingsmodusen i Virto Marvel M-312?

Hvis du vil aktivere Bluetooth-sammenkoblingsmodus i Virto M-312, åpner og lukker du batteriskuffen. Sammenkoblingsmodus vil være aktiv i tre minutter.

Har Virto M-312 flymodus?

Ja, for å aktivere flymodus må du åpne batteriskuffen til høreapparatet, og deretter holde trykknappen nede i sju sekunder mens du lukker batteriskuffen. Mens du er i flymodus fungerer høreapparatet normalt, men vil ikke kunne koble til eller streame fra en sammenkoblet Bluetooth-enhet. Gå ut av flymodus ved å åpne og lukke batteriskuffen.

Hvilke Phonak-apper er kompatible med Virto M-312?

Virto Marvel er kompatibel med myPhonak-appen.

 

RogerDirect™

Hva er streamingavstanden for RogerDirect med Virto M-312?

Streamingavstanden vil avhenge av flere faktorer, inkludert hvor dypt i øret Virto M-312 sitter, hvilken RogerTM-sender og -mottakere som blir brukt, miljøet som Roger blir streamet i og antall konkurrerende trådløse signaler i området. Vær oppmerksom på at Roger har lengre streamingavstand innendørs enn utendørs på grunn av refleksjoner av signalet fra veggene.

Kan RogerDirect og Virto M-312 brukes med en eksisterende Roger-mikrofon?

Ja, Virto M-312 er kompatibel med alle eksisterende Roger-mikrofoner.

 

OSS – Virto M-Titanium

Er Virto M-Titanium-høreapparater vanntette?

Selv om Virto M-Titanium er IP68-klassifisert, er høreapparatene ikke vanntette og bør fjernes før dusjing, bading, svømming eller andre aktiviteter som vil utsette høreapparatene for vann eller overflødig fuktighet.

Hvorfor skal jeg bruke Titanium FitGuide for Virto Marvel Titanium-bestillinger?

Titanium FitGuide (TFG) er utformet for å måle fleksibiliteten i øregangen. Når TFG brukes, får over 50 % en enda mer diskré tilpasning av Virto M-Titanium med et gjennomsnitt på 2,5 mm2. På grunn av dette anbefaler vi å måle brukeren som bruker TFG-en for alle Virto Titanium-bestillinger.

Bør TFG-målinger tas før eller etter avtrykket?

TFG-målinger bør tas før avtrykket, siden prosessen med å ta øreavtrykk noen ganger kan øke følsomheten i øregangen.

Må jeg bruke EasyView Otoblock (EVOB) for å bestille Virto M-Titanium?

Bruk av EVOB gir et gjennomsnitt på 6 mm ekstra informasjon på øreavtrykket i forhold til en tradisjonell bomull- eller skum-otoblock3. Selv om det ikke er nødvendig å bruke EasyView Otoblock (EVOB) for å bestille Virto M-Titanium, er et dypt øreavtrykk nødvendig for å sikre at vi kan bygge et mer diskré høreapparat.

Kan jeg endre skallet på Virto M-Titanium på kontoret?

Nei, Virto M-Titanium er ikke designet for å repareres på kontoret. Alle remakes og reparasjoner skal sendes til Phonak.

Er Virto M-Titanium kompatibel med Roger-mikrofoner?

Hvis høreapparatene er utstyrt med en telespole, kan en Roger MyLink brukes til å koble til Roger-mikrofoner.

Kan Virto M-Titanium justeres med myPhonak-appen?

Nei, Virto M-Titanium er ikke Bluetooth-kompatibel og kan ikke justeres med myPhonak-appen.

Why did you pick titanium over other material options?

Titanium is 15 times stronger than acrylic, so it can be printed at half the thickness and still retain its strength. The thin walls of the titanium shells provide 30% more interior room which can be leveraged to make the IIC smaller than ever, or accommodate a larger vent or receiver. We use a medical grade titanium that can be helpful for individuals who do not tolerate acrylic shells. Small amounts of acrylic based adhesives are used in the assembly of titanium custom shells, therefore there is still a small risk that a person who is highly allergic to acrylics could experience a reaction.

 
Packshot_Virto_M_ITC_312_DIR_pair_F06_S06_PB_450x450pix.png
Packshot Virto B-Titanium
 

Referanser:

1. Bishop, R. (2017). Biometric Calibration: improving directionality for Phonak Virto B. Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, besøkt 19. februar 2020.
2. Bishop, R., Stewart, E., & Loyola, N. (2018). Titanium FitGuide – hjelper mer enn 50 % å få et enda mer diskré Virto B-Titanium. Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, besøkt 19. februar 2020.
3. Schwarzlos-Sooprayen, J.K., (2017). Deeper ear impressions with EasyView Otoblock. Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, besøkt 19. februar 2020.