Sammenkobling av ComPilot / ComPilot II eller ComPilot Air II til RemoteMic

Veiledning for sammenkobling

Bruk ComPilot / ComPilot II eller ComPilot Air II med RemoteMic for samtaler over avstand

Enhetene skal være maks. 1 m fra hverandre under sammenkoblingen, som kan ta opptil 2 minutter. Indikatorlysene lyser blått når prosessen er ferdig.

Velg en samsvarende enhet i trinn 1.

Trinn 1 ComPilot / ComPilot II

ComPilot / ComPilot II: Trykk på og hold inne knappene <> og + samtidig i 2 sekunder til lydstatuslampen begynner å blinke raskt blått.

ComPilot pairing Bluetooth
 

Trinn 1 ComPilot Air II

ComPilot Air II: Trykk på og hold inne knappen volum + samtidig som du slår på ComPilot Air II til lydstatuslampen begynner å blinke raskt blått.

Illu ComPilot Air II pairing finger
 

Trinn 2

Hvis de blå lysene ikke blinker, slår du på RemoteMic mens du trykker på knappen "+" til de blå indikatorlysene begynner å blinke raskt.

Illu RemoteMic pairing mode