Sammenkobling av ComPilot / ComPilot II eller ComPilot Air II til TVLink II

Veiledning for sammenkobling

Bruk ComPilot / ComPilot II eller ComPilot Air II med TVLink II for å se TV

Enhetene skal være maks. 5 m fra hverandre under sammenkoblingen, som kan ta opptil 2 minutter. Indikatorlysene lyser blått når prosessen er ferdig.

Velg en samsvarende enhet i trinn 1.

Trinn 1 ComPilot / ComPilot II

ComPilot / ComPilot II: Trykk på og hold inne knappene <> og + samtidig i 2 sekunder til lydstatuslampen begynner å blinke raskt blått.

 

Trinn 1 ComPilot Air II

ComPilot Air II: Trykk på og hold inne knappen volum + samtidig som du slår på ComPilot Air II til lydstatuslampen begynner å blinke raskt blått.

 

Trinn 2

Trykk på TVLink II-basestasjonens sammenkoblingsknapp. Bluetooth-indikatoren begynner å blinke raskt blått.

 

Video: Phonak ComPilot i daglig bruk med TVLink S