Brukerstøtte for Roger™ Clip-On-Mic

Kompatibilitet

Roger Clip-On-Mic brukes sammen med Roger-minimottakere, som kan festes direkte på høreapparatet eller cochleaimplantatet. Det finnes en kompatibel Roger-mottaker for nesten alle høreapparater og CI lydprosessorer på markedet. 

Kompatible mottakere

Roger™ designintegrerte mottakere

Roger designintegrerte mottakere gir industriledende tale-i-støy ytelse til alle som bruker Phonak høreapparat. De komplimenterer konturene på Phonak høreapparatene, og er tilgjengelige i de samme fargene som apparatene. 

Roger™ X

Roger X er en universell minimottaker som er kompatibel med så godt som alle høreapparater og cochleaimplantater på markedet. 

Roger™ MyLink

Roger MyLink er en universell halsslyngemottaker som er kompatibel med alle høreapparater og cochleaimplantater med telespole. 

 
Beautyshot Roger Clip on Mic
 

Guide: Roger receiver compatibility guide