Brukerstøtte for Roger™ Clip-On-Mic

FAQ

 
Beautyshot Roger Clip on Mic
 

Spørsmål: Er alle høreapparater / cochlea-implantater kompatible med Roger Clip-On Mic?

Svar:

Ja. Det finnes tre kategorier med Roger-mottakere, så det finnes en løsning for så godt som alle lyttere, uansett hvilken hørselsteknologi pasienten bruker.

 • Designintegrerte mottakere er tilgjengelig for Phonak-høreapparater og utvalgte CI-lydprosessorer.
 • Den lille universelle Roger X-mottakeren kan festes til en audiosko eller streamer uansett produsent.
 • Den universelle halsslyngemottakeren Roger MyLink er kompatibel med alle høreapparater og CI-lydprosessorer som har en T-spole.

Du kan også bruke vårt Roger konfigurasjonsverktøy (kun på engelsk) for å tilpasse høreapparater/CI-er med de riktige Roger-mottakerne.

Spørsmål: Hva er forskjellen på Roger Clip-On Mic sammenlignet med Roger Pen / Roger EasyPen?

Svar:

Roger Clip-On Mic er beregnet for én enkelt samtalepartner, mens Roger Pen og Roger EasyPen er laget for flere talere og dekker flere brukstilfeller.

Spørsmål: Hva er driftsområdet til Roger Clip-On Mic?

Svar:

Den vanlige rekkevidden er 10 meter. Hvis Roger-mikrofonene og -mottakerne har fri sikt, kan området være opptil 20 meter.*

*Rekkevidden kan påvirkes av 2,4 GHz-teknologien, som ikke kan gå gjennom menneskekropper eller andre hindringer.

Spørsmål: Kan andre personer lytte til samtalen når pasienten bruker et Roger-system?

Svar: Nei, overføringen er sikker. Det er kun mottakere som er koblet til Roger-mikrofonen som kan motta signalet.

Spørsmål: Hva bør en bruker gjøre for å forstå bedre i omgivelser med støy med en Roger-mikrofon?

Svar:

 • Be den som snakker om å plassere mikrofonen nærmere munnen.
 • Pass på at toppen av mikrofonen peker mot munnen.
 • Når pasienten bruker Roger Pen, bør han/hun vurdere å endre mikrofonmodusen ved å overstyre den automatiske innstillingen. Den mest effektive mikrofoninnstillingen i mye støy er innstilling 3 (trykk på mikrofonknappen på Roger Pen tre ganger).

Spørsmål: Hvordan kan volumet til Roger-signalet justeres når man ser på TV?

Svar: Volumet til lydutgangen til TV-en kan vanligvis justeres med TV-ens egen volumkontroll. Kontroller også TV-innstillingene for å se om volumet til høyttalerne og lydsignalet kan justeres hver for seg.

Merk: Hvis brukeren har en egen TV-boks, anbefales det at de kobler dokkingstasjonen til lydutgangen til denne boksen. På denne måten kan brukeren angi volumet til TV-boksen (Roger-signalet du hører) til ett nivå, men TV-ens normale lydsignal (via høyttalerne) til et annet nivå som passer andre lyttere.

Spørsmål: Hvordan kan dokkingstasjonen kobles til en TV?

Svar:

Den enkleste måten er å koble lydkabelen til hodetelefonutgangen på TV og til lydinngangen på dokkingstasjonen. Siden dette kan dempe høyttalerne til TV, finnes det andre alternativer for å fange opp signalet fra TV.

 • Bruk SCART eller Cinch analog utgang på TV (slike adaptere er tilgjengelige i elektronikkbutikker eller kan kjøpes fra Phonak).
 • Bruk en analog lydutgang på TV-boksen.
 • Bruk TV-ens eller TV-boksens optiske Toslink eller koaksiale (RCA) digitale lydutgang og en omformer. Slike digital til analog-lydomformere er tilgjengelig i elektronikkbutikker eller kan kjøpes fra Phonak.

Spørsmål: Hvordan kan volumet til Roger-mikrofonen justeres?

Svar:

Volumet til mikrofonen kan ikke justeres. Men standardvolumet til utvalgte Roger-mottakere (alternativ (02)) kan justeres ved hjelp av en Roger inspiro. Se bruksanvisningen til Roger inspiro for å endre standardvolumet til mottakeren.

Ellers vil også det å justere volumet til høreapparatet også endre volumet til Roger-mikrofonen.

Spørsmål: Kan en Roger-mikrofon brukes til å lytte til GPS-navigasjon?

Svar:

Ja. Bare bruk mikro-USB-lydkabelen som følger med, til å koble GPS-ens hodetelefonutgang til Roger-mikrofonen. Slå deretter på Roger-mikrofonen og GPS-navigasjonen. Roger-mikrofonen skifter til lydmodus så fort den registrerer at det kommer lyd fra GPS. Dette demper Roger-mikrofoner slik at brukeren kan konsentrere seg helt om anvisningene fra GPS.

Spørsmål: Hvordan kan brukeren bruke Roger-mikrofonen til å snakke i telefonen?

Svar: Roger Pen kan sammenkobles direkte til enhver Bluetooth™-aktiverte telefon.

Det er andre alternativer tilgjengelig for telefoner uten Bluetooth™. Se veiledningen for mer informasjon.

Spørsmål: Er det mulig å lytte til mer enn én Roger-mikrofon om gangen?

Svar: Ja, opptil 10 mikrofoner kan kobles til et Roger-nettverk.

Enheten som man trykker "Connect" på for å legge til ekstra mikrofoner, blir kontrollen for nettverket og må være tilgjengelig for å bruke andre mikrofoner.

Kun én mikrofon vil være aktiv om gangen, noe som betyr at den første som snakker, blir hørt. Hvis en annen snakker samtidig, blir han/hun ikke hørt før den første personen slutter å snakke.

FAQ om Roger-teknologi

Spørsmål: Hva er Roger?

Svar:

Roger er den nye digitale standarden som reduserer avstanden på forståelseskløften, i støyende omgivelser og på avstand, ved å overføre stemmen trådløst og direkte til lytteren.

Spørsmål: Hvem kan dra nytte av Roger?

Svar:

Personer med hørselstap som sliter med å høre og forstå tale i utfordrende lyttesituasjoner, slik som i sterk støy og på avstand, selv ved bruk av høreapparater eller cochlea-implantater.

Spørsmål: Hvorfor heter det Roger?

Svar:

Navnet Roger kommer fra luftfarten/radioverden, der det betyr "melding mottatt og forstått".

Spørsmål: Er det ikke tilstrekkelig med digitale høreapparater?

Svar:

Noen digitale høreapparatbrukere føler at siden lydkvaliteten har blitt bedre og bakgrunnsstøyen redusert, trenger de ikke lenger hjelp av et personlig trådløst mikrofonsystem.
Men et Roger-system byr likevel på mange fordeler sammenlignet med digitale høreapparater alene. Disse inkluderer å redusere effektene av gjenklang (ekko) og bidrar til å komme over effektene av avstand mellom den som snakker og lytteren med hørselstap.

Spørsmål: Hvis pasienten bruker to høreapparater, skal han/hun da bruke to Roger-mottakere?

Svar:

Ja, fordi vitenskapelig dokumentasjon viser at overføring av tale til begge ørene gir størst fordel. En undersøkelse viste at taleforståeligheten ble forbedret med 40 % når det ble brukt to trådløse mottakere i stedet for én.

(Valente, Enrietto, Crandell, Lewis [2002]).

Spørsmål: I hvilken alder bør et barn begynne å bruke Roger-teknologi?

Svar:

Trådløs mikrofonteknologi kan spille en verdifull rolle i å fremme et barns tilgang til lyd fra tidlig alder, som er vesentlig for deres tale- og språkutvikling. De fleste eksperter anbefaler å introdusere slike systemer så fort barnet begynner å bevege seg.

Spørsmål: Hva kan Roger-teknologien tilby?

Svar:

 • Roger bruker 100 % digital overføring.
 • Roger kobler enheter (mottakere, ekstra mikrofoner) til et nettverk med bare ett klikk.
 • Roger kjører på 2,4 GHz-båndet, som er lisensfritt over hele verden, og brukerne kan derfor reise og bruke systemene sine verden rundt.
 • Takket være de intelligente, adaptive algoritmene, er Roger-signalet immunt mot elektromagnetisk interferens/forstyrrelse.
 • Roger-teknologien gjør det mulig for voksne brukere å høre ordene til flere mikrofonbrukere bedre. Forskning utført av L. Thibodeau (2013, 2014) viser at høreapparatbrukere med et Roger-system forstår tale bedre på avstand i støy på 75 dB (A) enn personer uten hørselstap med 62 prosentpoeng.
 • Roger eliminerer frekvensstyring – profesjonelle som lærere og pedagogiske audiografer trenger ikke lenger styre kanaler.

Spørsmål: Hvordan er Roger-teknologi annerledes enn Bluetooth™-teknologi?

Svar:

Roger er en adaptiv, digital trådløs standard for overføringsteknologi som er utviklet av Phonak, og kjører på 2,4 GHz-båndet.

Roger har:

 • Kort forsinkelse for effektiv kommunikasjon ansikt til ansikt.
 • Pålitelig sending med lang rekkevidde med små mottakere med lav effekt.

Selv om Bluetooth™ kjører på samme frekvensbånd som Roger, bruker det en annen protokoll, og derfor ikke kompatibelt. Det skiller seg også ut på følgende måter:

 • Bluetooth™-teknologi bruker betydelig mer energi enn Roger på mottakernivået.
 • Antall Bluetooth™-mottakere (f.eks. hodetelefoner eller håndfrisett) er begrenset til tre, mens et Roger-system gir sending til et ubegrenset antall mottakere.
 • Lydforsinkelsen til et Bluetooth™-system er mye høyere enn den til et Roger-system.

Spørsmål: Blir Roger-nettverk påvirket av solcellepaneler?

Svar:

Nei. Roger er en robust digital trådløs standard som er immun til slike mulige årsaker til interferens/forstyrrelse.

Spørsmål: Blir Roger-nettverk påvirket av wifi-nettverk?

Svar:

Et Roger-nettverk kan ikke påvirkes av wifi. Det innebærer at lydsignalet ikke blir påvirket i det hele tatt når man surfer på internett samtidig som man bruker et Roger-system.
Men wifi-nettverk er ikke like robuste, og wifi kan reduseres midlertidig dersom en Roger-mikrofon er nærmere et 802.11g wifi-tilgangspunkt enn 1 m.

Spørsmål: Kan pasienten bruke et Roger-system om bord i fly?

Svar:

Siden Roger er et radiosystem som har både sender- (mikrofon) og mottakerenheter, har den de samme restriksjoner om bord på fly som mobiltelefonteknologi. Det skal derfor ikke brukes om bord i fly.

Spørsmål: Kan pasienten bruke et Roger-system på sykehus?

Svar:

Effekten til Roger trådløs-mikrofon er svært lav og faller godt innenfor alle statlig etablerte sikkerhetsstandarder.
Når det er sagt, og selv om du skal kunne bruke et Roger-system på sykehus, anbefaler vi at du unngår å bruke det på intensivavdelinger eller operasjonsstuer.

Spørsmål: Vil et Roger-system påvirke en pacemaker?

Svar:

Så vidt vi vet, har det ikke vært noen rapporterte tilfeller der trådløse mikrofonsystemer for personer med hørselstap har påvirket pacemakere eller annet medisinsk utstyr. Personer med pacemakere eller annet medisinsk utstyr, skal imidlertid alltid rådføre lege eller produsenten av utstyret før bruk av Roger-enheten. Bruk av enheten sammen med pacemaker eller annet medisinsk utstyr må alltid skje i henhold til sikkerhetsanbefalinger fra legen som er ansvarlig for pacemakeren din, eller fra produsenten av pacemakeren.
Roger-produkter samsvarer med de vesentlige kravene samt andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. I tillegg samsvarer alt Roger-tilbehør for høreapparater med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 93/42/EØF (direktivet for medisinsk utstyr).