Brukerstøtte for Roger™ Dynamic SoundField

OSS

 
Beautyshot Roger DigiMaster
 

Spørsmål: Hvor mange rom per bygning kan Roger Dynamic SoundField brukes i?

Svar:

Roger Dynamic SoundField-systemer kan brukes uten begrensninger i alle klasserom i en skolebygning. Den intelligente digitale overføringsteknologien sikrer at ingen bytting av kanaler eller planlegging er nødvendig.

Spørsmål: Hvor bør DigiMaster 5000-høyttaleren plasseres i klasserommet?

Svar:

Ideelt sett bør DigiMaster 5000 enten plasseres foran eller bak i klasserommet, i gulvstativet eller montert på veggen.

For ideell plassering anbefales det også å ta hensyn til følgende:

  • Unngå støykilder mellom DigiMaster 5000 og elevene
  • Unngå lange strømledninger mellom DigiMaster 5000 og strømuttaket
  • Finn et sted som ikke forstyrrer lærere og elevers trafikkmønstre

Spørsmål: Hvor stort rom kan DigiMaster 5000 brukes i?

Svar:

DigiMaster 5000 er designet for bruk i rom på opptil 100 kvadratmeter eller omtrent 100 personer.

Spørsmål: Hvor stort rom kan et par med DigiMaster 7000 brukes i?

Svar:

Ett par med DigiMaster 7000-høyttalere er designet for bruk i rom på opptil 300 kvadratmeter eller omtrent 300 personer.

Spørsmål: Kan jeg bruke en DigiMaster 5000-høyttaler med en DigiMaster 7000?

Svar:

Nei. Kun et par med DigiMaster 7000-høyttalere kan brukes samtidig med den samme senderen (Roger Touchscreen Mic eller inspiro).

Spørsmål: Kan jeg bruke to DigiMaster 5000 sammen?

Svar:

Nei. DigiMaster 5000 er designet for å brukes alene. Kun et par med DigiMaster 7000-høyttalere kan brukes samtidig med den samme senderen (Roger Touchscreen Mic eller inspiro).

Spørsmål: Kan jeg bruke Dynamic SoundField med en interaktiv tavle eller TV?

Svar:

DigiMaster 5000-høyttaleren har en lydinngang. Med denne kan du enkelt koble til en ekstern lydkilde, slik som en interaktiv tavle, TV eller datamaskin.

Spørsmål: Hvordan kobler jeg til en interaktiv tavle som ikke har en lydutgang?

Svar:

Det er mulig å bruke datamaskinen som den interaktive tavlen er koblet til og to sendere (Roger Touchscreen Mic eller inspiro) som allerede er koblet til et Phonak MultiTalker-nettverk (MTN).

Én sender er administrerende eller hovedenheten. Den brukes av den som snakker. Da trenger du en 3,5 mm hannkobling og to 3,5 mm hunnkoblinger (kjøpes separat).

Plugg koblingens hanndel inn i datamaskinens hodetelefonutgang. Koble deretter en av hunnkoblingene til DigiMaster 5000 eller 7000, og den andre til den sekundære senderen.

Spørsmål: Er Dynamic SoundField et energisparende system?

Svar:

Dynamic SoundField oppfyller de nyeste økodesignstandardene for Europa, som kom i januar 2010. Når DigiMaster 5000 slås av, er strømforbruket mindre enn 0,5 W. I standbymodus er det mindre enn 1 W. Under normal drift i klassen forbruker DigiMaster 5000 vanligvis omtrent 3 W. Dette er bare en brøkdel av den energien som brukes til å lyse opp et klasserom, og dermed en brøkdel av strømkostnadene.

Can I use more than two Roger DigiMaster 7000 in the same Roger network for none‐linear room layout?

Yes. Actually it is recommended to use two Roger DigiMaster 7000 for 300m2 room size. However, if the room layout is none‐linear additional Roger DigiMaster 7000 can be added to the same Roger network in order to cover the none‐linear layout area. Pre‐requistes: (a) Roger Touchscreen Mic must be used as Primary microphone in the Roger network. (b) The firmware version v1.6 or higher must run in Roger Touchscreen Mic and all Roger microphones and transmitters in the Roger network. (c) No Roger inspiro in the Roger network. (d) The distance between each Roger DigiMaster 7000 shall be at least 5 meters.

Do I need to use Roger Repeater if there are more than two Roger DigiMaster 7000 in the same network?

It is recommended to use a Roger Repeater unit when more than four Roger DigiMaster 7000 are in the same Roger network. Roger Repeater need to be connected to the Primary microphone – Roger Touchscreen Mic in the Roger network.

Can I use more than one Roger DigiMaster 5000 in the same Roger network?

No.