Brukerstøtte for Roger™ Focus

FAQ's

 
Beautyshot Roger Focus and Roger Inspiro
 

Spørsmål: Hvordan endrer jeg volumet?

Svar:

Endre volumet ved å trykke på knappen én gang for hvert trinn (2 dB) for å øke volumet fra fabrikkinnstillingsnivået opp til maksimalt volum (fire trinn = + 8 dB). Du hører et pip hver gang du trykker. Når maks. volum er nådd, hører du to pip (middels, høyt).

Når du har nådd maksimalt volum, vil neste trykk endre volumet til minimum volumverdi (– 8 dB fra fabrikkinnstilling). Flere trykk øker volumet igjen i trinn på 2 dB. Det følger et sløyfeprinsipp. Når standardvolumet (fabrikknivå: 0) er nådd, høres et langt pip.

 

Spørsmål: Hvordan kan jeg stille volumet gjennom Roger Touchscreen Mic eller inspiro (EasyGain)?

Svar:

Volumet kan også endres ved hjelp av EasyGain-funksjonen i Roger Touchscreen Mic eller inspiro. Både EasyGain og volumkontrollknappen endrer lydsignalnivået på samme måte. Det valgte volumkontrollnivået (VC) beholdes til det endres igjen via VC-knappen eller EasyGain-funksjonen i Roger Touchscreen Mic eller inspiro. Når den

slås på/av, ved bytte av batteri eller ved en automatisk omstart av enheten endres ikke volumnivået. Lydsignalvolumet fra fabrikken (fabrikkinnstilling) er 68 dBA tilsvarende frittfelt.

Spørsmål: Hvorfor må det brukes åpne domer?

Svar:

Roger Focus tilpasses til barn eller personer med normal hørsel eller minimalt hørselstap, og vi anbefaler derfor bruk av åpne domer for naturlig lyd. Lukkede domer anbefales ikke for Roger Focus på grunn av okklusjon, men kan brukes uten av det er farlig for barn eller voksne.

 

Spørsmål: Hva er maksimal lydsignalverdi?

Svar:

Maksimal lydsignalverdi med SlimTube er 80 dBA tilsvarende frittfelt, som samsvarer med det maksimale 90 dBA for langvarig gjennomsnitt som spesifisert i standarden EN50332-1 (maksimalt lydtrykk for hodetelefoner knyttet til bærbart utstyr).

Spørsmål: Kan man bruke en ørehenger i stedet for SlimTube?

Svar:

Mekanisk sett tillater Roger Focus-kabinettet bruk av en ørehenger i stedet for SlimTube. Effekten på akustikken ved å bytte til en ørehenger er å endre resonnansfrekvensen rundt 1 kHz, og gi ekstra forsterkning (+ 8 dBspl ved 1 kHz). Maksimal lydsignalverdi er 87 dBA tilsvarende frittfelt, som samsvarer med det maksimale 90 dBA for langvarig gjennomsnitt som spesifisert i standarden EN50332-1 (maksimalt lydtrykk for hodetelefoner knyttet til bærbart utstyr). Det betyr at det ikke er noen risiko ved bruk av Roger Focus med en ørehenger i stedet for SlimTube. Hvis

Roger Focus brukes med en ørehenger, kan volumet reduseres med volumkontrollen for å ha de samme forholdene som ved bruk av SlimTube.