Brukerstøtte for Roger™ Focus II

FAQ's

 
beautyshot_roger_mic_and_focus_transparent_500x700.png
 

Spørsmål: Hvordan endrer jeg volumet?

Svar: Øk volumet: Et kort trykk på den øvre delen av flerfunksjonsknappen eller på + på fjernkontrollen (maks. 4 trinn opp).
Reduser volumet: Et kort trykk på den nedre delen av flerfunksjonsknappen eller på – på fjernkontrollen (maks. 4 trinn ned).
Hver gang du endrer volumet, vil du høre et enkelt pip og se et enkelt blink i LED-lyset.
Ved maksimum- og minimumsvolum vil du høre et dobbelt pip og se et dobbelt blink i LED-lyset.

Spørsmål: Hvordan kan jeg stille volumet gjennom Roger Touchscreen Mic eller EasyGain?

Svar: Volum-/EasyGain-innstillingen kan endres på tre måter. 1. Flerfunksjonsknappen på enheten, 2. Touchscreen Mic, 3. Phonak RemoteControl. Når det er stilt inn, forblir det slik til det endres ved hjelp av én av disse metodene. Volumet kan også låses med flerfunksjonsknappen eller Phonak RemoteControl. Voluminnstillingen og låsestatusen endres ikke når det slås av/på, eller etter batteribytte.

Spørsmål: Hvorfor må det brukes åpne domer?

Svar: Roger Focus II er tilpasset for barn eller voksne som er normalthørende eller har et minimalt hørselstap. Vi anbefaler derfor at du bruker en åpen dome eller en Cap Dome for naturlig lyd. Hvis en trenger ekstra støtte, kan en også bruke en SlimTube-ørepropp med maksimal ventilering.

Spørsmål: Hva er maksimal lydsignalverdi?

Svar:

Maksimal lydsignalverdi med SlimTube er 80 dBA frittfelt ekvivalent, som samsvarer med det maksimale 90 dBA for langvarig gjennomsnitt som spesifisert i standarden EN50332-1 (maksimalt lydtrykk for hodetelefoner knyttet til bærbart utstyr).

 

Spørsmål: Kan man bruke en ear hook i stedet for SlimTube?

Svar:

Nei.

 

Opplæringsveiledninger og videoer om skoler som bruker Roger Focus II-løsningen. Denne løsningen forbedrer talegjenkjenning for barn i klasserommet.1,2,3,4,5

1 Jones, C. (2014). Roger Focus for school children. Field Study News. Hentet fra www.phonakpro.com/evidence, besøkt februar 2021.

2 Rance, G. (2018). Remote microphone listening devices for adults and children with unilateral hearing loss. Phonak Field study news. Hentet fra www.phonakpro.com/evidence, besøkt februar 2021.

3 Rance. G., Chisari, D., Saunders, K. and Rault, J.L. (2017). Reducing Listening-Related Stress in School-Aged Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47(7), 2010–2022.

4 Schafer, E., Gopal, K., Mathews, L., Thompson, S., Kaiser, K., McCullough, S., Jones, J., Castillo, P., Canale, E. and Hutcheson, A. (2019). Effects of auditory training and remote microphone technology on the behavioral performance of children and young adults with Autism Spectrum Disorder. Journal of the American Academy of Audiology. 30(5), 431–43.

5 Kristin N. Johnston, Andrew B. John, Nicole V. Kreisman, James W. Hall III & Carl C. Crandell (2009) Multiple benefits of personal FM system use by children with auditory processing disorder (APD), International Journal of Audiology, 48:6, 371-383