Brukerstøtte for Roger™ Focus

Oversikt

 
Beautyshot Roger Focus and Roger Inspiro
 

Bruksanvisning

User Guide: Roger Focus

for consumers

Andre veiledninger

Guide: Wireless Hearing aids Factsheet

Quest

Guide: Wireless Hearing aids Factsheet

Venture

Veiledninger

Video: Slik kobles Roger Focus til en mikrofon

Video: Slik setter du inn et batteri i Roger Focus

Video: Slik setter du på Roger Focus


76845632
 

Roger™ Focus Compatibility

All Roger microphones are compatible with Roger Focus.

 

Kompatibilitet for Roger™ Focus

Mange Phonak-produkter kan samhandle med hverandre. Finn ut hvilke produkter som er kompatible.

kompatibilitet

FAQ

Spørsmål: Hvordan endrer jeg volumet?

Svar:

Endre volumet ved å trykke på knappen én gang for hvert trinn (2 dB) for å øke volumet fra fabrikkinnstillingsnivået opp til maksimalt volum (fire trinn = + 8 dB). Du hører et pip hver gang du trykker. Når maks. volum er nådd, hører du to pip (middels, høyt).

Når du har nådd maksimalt volum, vil neste trykk endre volumet til minimum volumverdi (– 8 dB fra fabrikkinnstilling). Flere trykk øker volumet igjen i trinn på 2 dB. Det følger et sløyfeprinsipp. Når standardvolumet (fabrikknivå: 0) er nådd, høres et langt pip.

 

Spørsmål: Hvordan kan jeg stille volumet gjennom Roger inspiro (EasyGain)?

Svar:

Volumet kan også endres ved hjelp av EasyGain-funksjonen i Roger inspiro. Både EasyGain og volumkontrollknappen endrer lydsignalnivået på samme måte. Det valgte volumkontrollnivået (VC) beholdes til det endres igjen via VC-knappen eller EasyGain-funksjonen i Roger inspiro. Når den slås på/av, ved bytte av batteri eller ved en automatisk omstart av enheten endres ikke volumnivået. Lydsignalvolumet fra fabrikken (fabrikkinnstilling) er 68 dBA tilsvarende frittfelt.

Se alle FAQ's