Brukerstøtte for Roger™ Pen

FAQ

 
Beautyshot Roger Pen
 

General

Spørsmål: Er alle høreapparater / cochlea-implantater kompatible med Roger Pen?

Svar:

Ja. Det finnes tre kategorier med Roger-mottakere, så det finnes en løsning for så godt som alle lyttere, uansett hvilken hørselsteknologi pasienten bruker.

 • Designintegrerte mottakere er tilgjengelig for Phonak-høreapparater og utvalgte CI-lydprosessorer.
 • Den lille universelle Roger X-mottakeren kan festes til en audiosko eller streamer uansett produsent.
 • Den universelle halsslyngemottakeren Roger MyLink er kompatibel med alle høreapparater og CI-lydprosessorer som har en T-spole.

Du kan også bruke vårt Roger konfigurasjonsverktøy (kun på engelsk) for å tilpasse høreapparater / CI-er med de riktige Roger-mottakerne.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom Roger EasyPen og Roger Pen?

Svar:

Roger EasyPen tilbyr samme mikrofonytelse som Roger Pen, men støtter ikke Bluetooth™-funksjonalitet eller manuell mikrofonkontroll.

Spørsmål: Hva er nytt i fastvareversjon 2.0?

Svar:

Med den nye fastvaren er det ikke lenger nødvendig å ha en dedikert hovedenhet slått på i et MultiTalker-nettverk. Alle Roger-mikrofoner kan slås på og den vil fungere umiddelbart. Alle Roger-mikrofoner kan slås av når som helst uten å koble fra MultiTalker-nettverket. Den nye fastvaren anbefales for alle pasienter som bruker flere Roger-mikrofoner, og den nye fastvaren er obligatorisk hvis du ønsker å bruke en Roger-mikrofon med eldre fastvare i kombinasjon med nye Roger Table Mic eller andre Roger-mikrofoner som har fastvare versjon 2.0 installert. Fastvareversjon 2.0 forenkler bruken av flere Roger-mikrofoner betydelig.

Spørsmål: Hva er rekkevidden til Roger Pen?

Svar:

Den vanlige rekkevidden er 10 meter. Hvis Roger-mikrofonene og -mottakerne har fri sikt, kan området være opptil 20 meter.*

*Rekkevidden kan påvirkes av 2,4 GHz-teknologien, som ikke kan gå gjennom menneskekropper eller andre hindringer.

Spørsmål: Kan andre personer lytte til samtalen når pasienten bruker et Roger-system?

Svar: Nei, overføringen er sikker. Det er kun mottakere som er koblet til Roger-mikrofonen som kan motta signalet.

Spørsmål: Hva bør en bruker gjøre for å forstå bedre i omgivelser med støy med en Roger-mikrofon?

Svar:

 • Be den som snakker om å plassere mikrofonen nærmere munnen.
 • Pass på at toppen av mikrofonen peker mot munnen.
 • Når pasienten bruker Roger Pen, bør han/hun vurdere å endre mikrofonmodusen ved å overstyre den automatiske innstillingen. Den mest effektive mikrofoninnstillingen i mye støy er innstilling 3 (trykk på mikrofonknappen på Roger Pen tre ganger).

Spørsmål: Hvordan kan volumet til Roger-signalet justeres når man ser på TV?

Svar: Volumet til lydutgangen til TV-en kan vanligvis justeres med TV-ens egen volumkontroll. Kontroller også TV-innstillingene for å se om volumet til høyttalerne og lydsignalet kan justeres hver for seg.

Merk: Hvis brukeren har en egen TV-boks, anbefales det at de kobler dokkingstasjonen til lydutgangen til denne boksen. På denne måten kan brukeren angi volumet til TV-boksen (Roger-signalet du hører) til ett nivå, men TV-ens normale lydsignal (via høyttalerne) til et annet nivå som passer andre lyttere.

Spørsmål: Hvordan kan dokkingstasjonen kobles til en TV?

Svar:

Den enkleste måten er å koble lydkabelen til hodetelefonutgangen på TV og til lydinngangen på dokkingstasjonen. Siden dette kan dempe høyttalerne til TV, finnes det andre alternativer for å fange opp signalet fra TV.

 • Bruk SCART eller Cinch analog utgang på TV (slike adaptere er tilgjengelige i elektronikkbutikker eller kan kjøpes fra Phonak).
 • Bruk en analog lydutgang på TV-boksen.
 • Bruk TV-ens eller TV-boksens optiske Toslink eller koaksiale (RCA) digitale lydutgang og en omformer. Slike digital til analog-lydomformere er tilgjengelig i elektronikkbutikker eller kan kjøpes fra Phonak.

Spørsmål: Hvordan kan volumet til Roger-mikrofonen justeres?

Svar:

Volumet til mikrofonen kan ikke justeres. Men standardvolumet til utvalgte Roger-mottakere (alternativ (02)) kan justeres ved hjelp av en Roger inspiro. Se bruksanvisningen til Roger inspiro for å endre standardvolumet til mottakeren.

Ellers vil også det å justere volumet til høreapparatet også endre volumet til Roger-mikrofonen.

Spørsmål: Kan en Roger-mikrofon brukes til å lytte til GPS-navigasjon?

Svar:

Ja. Bare bruk mikro-USB-lydkabelen som følger med, til å koble GPS-ens hodetelefonutgang til Roger-mikrofonen. Slå deretter på Roger-mikrofonen og GPS-navigasjonen. Roger-mikrofonen skifter til lydmodus så fort den registrerer at det kommer lyd fra GPS. Dette demper Roger-mikrofoner slik at brukeren kan konsentrere seg helt om anvisningene fra GPS.

Spørsmål: Hvordan kan brukeren bruke Roger-mikrofonen til å snakke i telefonen?

Svar: Roger Pen kan sammenkobles direkte til enhver Bluetooth™-aktiverte telefon.

Det er andre alternativer tilgjengelig for telefoner uten Bluetooth™. Se veiledningen for mer informasjon.

Spørsmål: Trenger pasienten en spesiell kode for å sammenkoble Roger Pen med en mobiltelefon med Bluetooth™?

Svar:

Roger Pen bruker standardkoden "0000" (fire nuller). De fleste mobiltelefoner vil automatisk koble til med denne koden.

Spørsmål: Kan Roger Pen brukes til å lytte til musikk via Bluetooth™?

Svar:

Roger Pen støtter Bluetooth™-profilen for "håndfri og håndsett". Disse protokollene brukes for telefonsamtaler via mobiltelefon, Bluetooth-aktiverte hjemmetelefoner og datamaskin (dvs. Skype). Bluetooth™-protokollen for musikk støttes ikke. For å lytte til musikk brukes bare den medfølgende mikro-USB-lydkabelen til å koble Roger Pen til hodetelefonutgangen på en musikkenhet for å motta musikk trådløst direkte i ørene.

Spørsmål: Hva menes med "bredbånds-Bluetooth™"?

Svar:

Roger Pen støtter bredbånds-Bluetooth™-profilen. Hvis en mobiltelefon og leverandøren tilbyr bredbåndslyd også, kan lytteren ha en håndfri mobiltelefonsamtale over et lydbåndbredde på omtrent 7 kHz i begge ørene. Dette fører til en mye bedre taleforståelighet. Bredbånds-Bluetooth™ kalles også "HD-stemme".

Spørsmål: Er det mulig å lytte til mer enn én Roger-mikrofon om gangen?

Svar: Ja, opptil 10 mikrofoner kan kobles til et Roger-nettverk.

Enheten som man trykker "Connect" på for å legge til ekstra mikrofoner, blir kontrollen for nettverket og må være tilgjengelig for å bruke andre mikrofoner.

Kun én mikrofon vil være aktiv om gangen, noe som betyr at den første som snakker, blir hørt. Hvis en annen snakker samtidig, blir han/hun ikke hørt før den første personen slutter å snakke.

FAQ om Roger-teknologi

Spørsmål: Hva er Roger?

Svar:

Roger er den nye digitale standarden som reduserer avstanden på forståelseskløften, i støyende omgivelser og på avstand, ved å overføre stemmen trådløst og direkte til lytteren.

Spørsmål: Hvem kan dra nytte av Roger?

Svar:

Personer med hørselstap som sliter med å høre og forstå tale i utfordrende lyttesituasjoner, slik som i sterk støy og på avstand, selv ved bruk av høreapparater eller cochlea-implantater.

Spørsmål: Hvorfor heter det Roger?

Svar:

Navnet Roger kommer fra luftfarten/radioverden, der det betyr "melding mottatt og forstått".

Spørsmål: Er det ikke tilstrekkelig med digitale høreapparater?

Svar:

Noen digitale høreapparatbrukere føler at siden lydkvaliteten har blitt bedre og bakgrunnsstøyen redusert, trenger de ikke lenger hjelp av et personlig trådløst mikrofonsystem.
Men et Roger-system byr likevel på mange fordeler sammenlignet med digitale høreapparater alene. Disse inkluderer å redusere effektene av gjenklang (ekko) og bidrar til å komme over effektene av avstand mellom den som snakker og lytteren med hørselstap.

Spørsmål: Hvis pasienten bruker to høreapparater, skal han/hun da bruke to Roger-mottakere?

Svar:

Ja, fordi vitenskapelig dokumentasjon viser at overføring av tale til begge ørene gir størst fordel. En undersøkelse viste at taleforståeligheten ble forbedret med 40 % når det ble brukt to trådløse mottakere i stedet for én.

(Valente, Enrietto, Crandell, Lewis [2002]).

Spørsmål: I hvilken alder bør et barn begynne å bruke Roger-teknologi?

Svar:

Trådløs mikrofonteknologi kan spille en verdifull rolle i å fremme et barns tilgang til lyd fra tidlig alder, som er vesentlig for deres tale- og språkutvikling. De fleste eksperter anbefaler å introdusere slike systemer så fort barnet begynner å bevege seg.

Spørsmål: Hva kan Roger-teknologien tilby?

Svar:

 • Roger bruker 100 % digital overføring.
 • Roger kobler enheter (mottakere, ekstra mikrofoner) til et nettverk med bare ett klikk.
 • Roger kjører på 2,4 GHz-båndet, som er lisensfritt over hele verden, og brukerne kan derfor reise og bruke systemene sine verden rundt.
 • Takket være de intelligente, adaptive algoritmene, er Roger-signalet immunt mot elektromagnetisk interferens/forstyrrelse.
 • Roger-teknologien gjør det mulig for voksne brukere å høre ordene til flere mikrofonbrukere bedre. Forskning utført av L. Thibodeau (2013, 2014) viser at høreapparatbrukere med et Roger-system forstår tale bedre på avstand i støy på 75 dB (A) enn personer uten hørselstap med 62 prosentpoeng.
 • Roger eliminerer frekvensstyring – profesjonelle som lærere og pedagogiske audiografer trenger ikke lenger styre kanaler.

Spørsmål: Hvordan er Roger-teknologi annerledes enn Bluetooth™-teknologi?

Svar:

Roger er en adaptiv, digital trådløs standard for overføringsteknologi som er utviklet av Phonak, og kjører på 2,4 GHz-båndet.

Roger har:

 • Kort forsinkelse for effektiv kommunikasjon ansikt til ansikt.
 • Pålitelig sending med lang rekkevidde med små mottakere med lav effekt.

Selv om Bluetooth™ kjører på samme frekvensbånd som Roger, bruker det en annen protokoll, og derfor ikke kompatibelt. Det skiller seg også ut på følgende måter:

 • Bluetooth™-teknologi bruker betydelig mer energi enn Roger på mottakernivået.
 • Antall Bluetooth™-mottakere (f.eks. hodetelefoner eller håndfrisett) er begrenset til tre, mens et Roger-system gir sending til et ubegrenset antall mottakere.
 • Lydforsinkelsen til et Bluetooth™-system er mye høyere enn den til et Roger-system.

Spørsmål: Blir Roger-nettverk påvirket av solcellepaneler?

Svar:

Nei. Roger er en robust digital trådløs standard som er immun til slike mulige årsaker til interferens/forstyrrelse.

Spørsmål: Blir Roger-nettverk påvirket av wifi-nettverk?

Svar:

Et Roger-nettverk kan ikke påvirkes av wifi. Det innebærer at lydsignalet ikke blir påvirket i det hele tatt når man surfer på internett samtidig som man bruker et Roger-system.
Men wifi-nettverk er ikke like robuste, og wifi kan reduseres midlertidig dersom en Roger-mikrofon er nærmere et 802.11g wifi-tilgangspunkt enn 1 m.

Spørsmål: Kan pasienten bruke et Roger-system om bord i fly?

Svar:

Siden Roger er et radiosystem som har både sender- (mikrofon) og mottakerenheter, har den de samme restriksjoner om bord på fly som mobiltelefonteknologi. Det skal derfor ikke brukes om bord i fly.

Spørsmål: Kan pasienten bruke et Roger-system på sykehus?

Svar:

Effekten til Roger trådløs-mikrofon er svært lav og faller godt innenfor alle statlig etablerte sikkerhetsstandarder.
Når det er sagt, og selv om du skal kunne bruke et Roger-system på sykehus, anbefaler vi at du unngår å bruke det på intensivavdelinger eller operasjonsstuer.

Spørsmål: Vil et Roger-system påvirke en pacemaker?

Svar:

Så vidt vi vet, har det ikke vært noen rapporterte tilfeller der trådløse mikrofonsystemer for personer med hørselstap har påvirket pacemakere eller annet medisinsk utstyr. Personer med pacemakere eller annet medisinsk utstyr, skal imidlertid alltid rådføre lege eller produsenten av utstyret før bruk av Roger-enheten. Bruk av enheten sammen med pacemaker eller annet medisinsk utstyr må alltid skje i henhold til sikkerhetsanbefalinger fra legen som er ansvarlig for pacemakeren din, eller fra produsenten av pacemakeren.
Roger-produkter samsvarer med de vesentlige kravene samt andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. I tillegg samsvarer alt Roger-tilbehør for høreapparater med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 93/42/EØF (direktivet for medisinsk utstyr).

Spørsmål: I hvilke situasjoner er andre løsninger enn Rpger Pen / EasyPen anbefalt?

Svar:

 • I  grupper med mer enn 6 personer, i disse situasjonene anbefales det å bruke en eller flere Roger Table Mic II 

Q: Does Roger Pen / EasyPen work with any hearing system?

A: Roger Pen works with most hearing aids, cochlear implants and Bahas. A  Roger receiver is required to bring the signal from Roger Pen into the hearing system. For most Phonak hearing aids as well for all recent cochlear implant sound processor, there is a design integrated Roger receiver. For other hearing aids, the universal Roger X or Roger MyLink can be used.

Q: How many listeners can listen to Roger Pen / EasyPen?

A: An unlimited number of users can be connected to Roger Pen / Roger EasyPen.

Setup

Q: How do I need to setup the hearing aid?

A: Most HI / CI automatically switch the program when Roger Pen / EasyPen is switched on. Some need a manual program (e.g. EXT / DAI or T-Coil).

Q: How do I connect Roger Pen / EasyPen to my hearing aids / cochlear implant?

A: Hold Roger Pen / EasyPen close to the receiver and briefly press the connect button, a green LED confirms connection. This has to be done only once, Roger Pen / EasyPen remains connected.

Technical questions

Q: What are the technical characteristics (operating time, range, latency of Roger Pen / EasyPen?

 • Operating time: Up to 8 hours
 • Bluetooth talk time: Up to 5 hours*
 • Bluetooth standby time: Up to 39 hours*
   

Transmission range: Up to 50 meters / 165 feet (to hearing device with RogerDirect); Up to 25 meters / 80 feet (to Roger receiver) 

Latency: Mic to receiver output: 17 ms

Q: How many microphones are in Roger Pen / EasyPen?

A: Roger Pen / EasyPen has two integrated microphones.

Q: What audio input options does Roger Pen / EasyPen have?

A: Roger Pen / EasyPen can be connected to a headphone output (3.5 mm socket) using the included audio cable.

Q: Can I combine Roger microphones?

A: Yes, Roger Pen / EasyPen can be combined with other microphones such as Roger Select or Roger Table Mic II.

Q: Does Roger Pen / EasyPen have Silent Landing?

A: Yes, whenever Roger Pen / EasyPen detects a free fall, it mutes the internal microphones to prevent any loud noise when landing.

Q: How do I reset the Roger Pen / EasyPen?

A: Complete reset: Roger Pen: Press On/off and Bluetooth together for 10 seconds

Roger Pen iN: Press on/off and reset button together for 10 seconds. 

Disconnect (NewNet): Press Connect for 10 seconds

Daily use

Q: After switching Roger Pen / Easy Pen on, in what microphone mode is it?

A: It depends on the orientation of the device.

Q: What can clients do to improve understanding using Roger Pen / EasyPen?

A:
 • Always bring Roger Pen/ EasyPen as close to the speakers as possible. 
 • When Roger Pen / EasyPen is worn on the chest, then it should be worn in the center of the body. 
 • When you place Roger Pen / EasyPen on the table, make sure it points in the direction of the actual talker. 
 • Avoid hiding Roger Pen / EasyPen behind glasses, computer screens and other objects.

Q: Is it possible to listen to an audio device and the microphone in parallel?

A: No.

Q: How can Roger Pen be connected with a phone?

A: Bluetooth wireless technology provides an easy way to connect the Roger Pen with a phone.* When the phone does not support Bluetooth, then alternatively adaptors and cables can be used. Please check the ‘Phone calls made easy with Roger’ brochure.

Bluetooth

Q: Is Roger Pen compatible with any phone / computer?*

A: In most cases yes, Roger Pen supports Bluetooth version 4.0. Ask the dealer of the phone or computer to clarify compatibility questions.

Q: With what types of devices can a client make phone calls?*

A: Roger Pen can be connected to any device that is capable of doing phone calls such as cell phone, landline phones, etc. Provided the device has a Bluetooth or a Bluetooth hub connected.

Q: Can Roger Pen be turned off while still remaining connected to the phone / computer? *

A: Yes, when you turn off your Roger Pen it remains connected with your phone / computer.

It is recommended to switch off the Bluetooth feature (long press on the decline button) when no phone call is expected for a longer time period to reduce battery consumption.  

Q: Can my client listen to music via Bluetooth? *

A: Most phone / computer stream music using A2DP profile which is not supported by Roger Pen due to technical reasons. Some phone settings or apps allow you to convert music into headset or hands free profile and then your client can listen to music via Roger Pen. Please ask the phone dealer for options.

Using multiple microphones

Q: How many other microphones can be connected with Roger Pen / EasyPen?

A: Up to 10 Roger microphones can be connected in a network.

Q: Which speaker has priority?

A: Every microphone has the same priority, the device that detects the voice first will transmit its voice until the speaker stops speaking (another speaker cannot interrupt).  

Note that if the audio cable is plugged directly into Roger Pen, it will always be active and no other microphone is able to transmit.

Q: Why is it not possible to use multiple Roger Pen / EasyPen on the table?

A: Due to technical reasons it is not possible to use multiple Roger Pen / EasyPen on the table. If such a setup is required, it is recommended to use Roger Table Mic II.

*Not applicable for Roger Pen iN and Roger EasyPen.