Brukerstøtte for Roger™-mottakere

FAQs

 
Roger EasyPen Family
Roger-mottaker
 

RogerDirect og Roger installasjon

Spørsmål: Hva er RogerDirect?

Svar: RogerDirect er en funksjon på Phonak Marvel høreapparater. RogerDirect fra Phonak er den første i bransjen som gjør det mulig for Roger-mikrofoner å streame lyd direkte til høreapparatene.  Etter en enkel installasjon av mottakeren, får brukerne fordelen av den dokumenterte ytelsen til Roger i støy og på avstand, uten å måtte koble til en ekstern mottaker.

Spørsmål: Hva er Roger installasjon?

Svar:  Roger installasjon er prosessen med å installere Roger-mottakeren i et Marvel-høreapparat.  

Spørsmål: Hvordan kan en Roger-mottaker installeres i et Marvel-høreapparat?

Svar:  Installasjon av en Roger-mottaker i et Marvel-høreapparat kan gjøres ved hjelp av enten:  

- Roger X og Roger Installer eller
- en av Roger iN-mikrofonene

Roger X  må ha serienummer 1744xxxx eller høyere for å være kompatibel og kunne installeres i et Marvel-høreapparat

Spørsmål: Hva er Roger™-teknologi?

Svar: Roger-teknologi gir bedre taleforståelse i støy og på avstand. Stemmen fanges opp med et høyt signal-til-støy-forhold av Roger-mikrofoner og gjengis i høreapparatet med en forsterkning som er dynamisk tilpasset støynivået i omgivelsene

Spørsmål: Har RogerDirect i Phonak Marvel-høreapparater et serienummer?

Svar: Nei. 

RogerDirect er en funksjon for Marvel-høreapparater. Serienummer er kun tilgjengelig  på maskinvare (f.eks. Roger X), som trengs for å installere en Roger-mottaker  i Phonak Marvel-høreapparater.  

RogerDirect og Roger installasjon via Roger X

Spørsmål: Hva er Roger X?

Svar:  Roger X er en universell Roger-mottaker som kan festes til alle høreapparater, taleprosessorer, cochleaimplantat eller BAHA (benforankret høreapparat) med direkte audioinngang (DAI) eller 3-polet europeisk støpsel.  Roger X kan også brukes til å trådløst installere en Roger-mottaker i et Marvel-høreapparat via Roger Installer.

Spørsmål: Hvordan vet jeg om en Roger X kan installere en Roger-mottaker direkte i et Phonak Marvel-høreapparat?

Svar:  Alle Roger X med et serienummer der de fire første sifrene er 1744 eller høyere, kan brukes til å installere en Roger-mottaker  i et Phonak Marvel-høreapparat.

Som en visuell indikator er fargen på Roger X Champagne. 

Spørsmål: Hvem kan installere Roger i Phonak Marvel-høreapparater?

Svar: Audiografer, enkelte audiopedagoger og rådgivere på Hjelpemiddelsentralen

Spørsmål: Kan en installert Roger-mottaker i et Phonak Marvel-høreapparat avinstalleres og gjenopprettes til en tom Roger X?

Svar: Ja.

Spørsmål: Kan Roger X med Roger-mottaker brukes med et annet høreapparat via DAI (digitalt audiogrensesnitt)?

Svar: Ja.

Spørsmål: Hva er en tom Roger X?

Svar: En tom Roger X betyr at en Roger-mottaker er installert i et Phonak Marvel-høreapparat og at den ikke lenger inneholder Roger.

Spørsmål: Kan jeg bruke en tom Roger X via en audiosko eller et 3-polet europeisk støpsel (DAI)?

Svar: Nei. 

En tom Roger X kan ikke motta et Roger-signal.

Spørsmål: Hvordan vet jeg om en Roger X er tom eller full?

Svar:  Audiografer, enkelte audiopedagoger og rådgivere på Hjelpemiddelsentralen 

a)  Full: Indikatorlyset på toppen av  Roger Installer vil ha GRØNT LYS, som indikerer at det er en Roger-mottaker inne i Roger X

b) Tom: Indikatorlyset på toppen av Roger Installer lyser ikke. 

RogerDirect og Roger installasjon via Roger X

Spørsmål: Kan én Roger X brukes til å installere Roger i mer enn ett Marvel-høreapparat om gangen?

Svar: Nei.  

Når den er installert i ett Phonak Marvel-høreapparat, er Roger X tom. 

Spørsmål: Phonak Marvel-høreapparatet med Roger installert via Roger Installer er tapt eller skadet. Hva gjør jeg?

Svar: Reglene ved tap av Phonak-produkter og skade på Phonak-enheter varierer fra land til land. Se avsnittet Tap og skade i Phonak priser og retningslinjer for mer informasjon om vilkår, kostnader og dekning. 

Generelt sett  vil den tomme Roger X-mottakeren og det ødelagte høreapparatet bli returnert med egnede skjemaer til Phonak. Et nytt eller reparert Marvel-høreapparat vil bli returnert sammen med en ny Roger X-mottaker under vilkårene for Phonak tap og skade. 

Spørsmål: Kan jeg bruke Phonak Remote app til å kontrollere om Roger er installert i mine Marvel-høreapparater?

Svar: Ja. 

Sørg for at appen er koblet til Marvel-høreapparatene. 

1. Velg "MyPrograms" i listen.

2. Velg  "MyRoger" i listen

3. Roger installasjonsstatus for venstre og høyre  Marvel-høreapparat blir vist.

Spørsmål: Jeg har en prøveperiode med Phonak Marvel-høreapparater, kan Roger-mottakeren installeres i prøveapparatet?

Svar: Ja.

Spørsmål: Hva vil skje hvis audiografen, audiopedagogen eller rådgivere på Hjelpemiddelsentralen prøver å installere en Roger-mottaker i et Marvel-høreapparat når det allerede er installert en Roger-mottaker?

Svar: LED-lampen på Roger Installer lyser rødt.

RogerDirect og Roger installasjon via Roger iN-mikrofon

Spørsmål: Hva er Roger iN-mikrofoner?

Svar: Roger iN-mikrofoner er dedikerte Roger-mikrofoner som har kapasitet til å installere to Roger-mottakere i et par Marvel-høreapparater.

Spørsmål: Kan Roger iN-mikrofonen installere to Roger-mottakere i to Marvel-høreapparater?

Svar: Ja.

Spørsmål: Er det mulig å lytte til en lydenhet og mikrofonen parallelt? Svar: Hvordan vet jeg om det er en Roger iN-mikrofon?

Svar: Hvis "iN"  er skrevet på slutten av produktnavnet, er det en Roger iN-mikrofon.  For eksempel Roger Select iN. 

Spørsmål: Kan en Roger-mottaker installert i Marvel-høreapparater, avinstalleres til en Roger iN-mikrofon?

Svar: Ja.

Roger iN-mikrofonen må ha minst én ledig åpning.

Spørsmål: Hvordan vet audiografen om Roger iN-mikrofonen har en ledig åpning?

Svar: Audiografen vil bruke et Phonak-verktøy til å sjekke indikatorlysstatusen: én RØD indikator betyr minst én ledig åpning. 

Spørsmål: Hvilket alternativ for Roger-mottaker vil bli installert når man bruker Roger iN-mikrofon?

Svar: Roger-mottaker  alternativ (03) vil bli installert av Roger iN-mikrofonen.

Spørsmål: Er det mulig å installere både Roger-mottakeralternativ (02) og (03) i de samme Phonak Marvel-høreapparatene?

Svar: Ja.

Spørsmål: Kan Roger-mottakeralternativ 02 avinstalleres til en tom Roger iN-mikrofon?

Svar: Nei.

Funksjonaliteten til Roger-mottakeralternativ 02  kan bare installeres i et Roger X 02-alternativ.

Spørsmål: Kan Roger-mottakeralternativ (03) avinstalleres til et tomt Roger X 02-alternativ?

Svar: Nei.

Funksjonaliteten til Roger-mottakeralternativ 03 kan bare installeres i et Roger X 03-alternativ.