Roger Table Mic Ⅱ Support

FAQs

 
Beautyshot Roger Table Mic II
 

Generelle spørsmål

Spm: Hva er Roger Table Mic II?

Svar: Roger Table Mic II er en trådløs mikrofon spesielt designet for møter. Den hjelper personer med nedsatt hørsel med å høre og forstå bedre i støy og over avstand. 

 

Spm: I hvilke situasjoner kan Roger Table Mic II brukes?

A: Roger Table Mic II kan brukes i alle møtesituasjoner som foregår rundt et bord, inkludert Skype-møter. 

Spm: I hvilke situasjoner anbefales det å bruke andre løsninger enn Roger Table Mic II?

Svar:

  • I restauranter eller andre steder hvor diskusjonen/samtalen er av en mer kaotisk natur, anbefaler vi Roger Select som gir deg muligheten til å velge hvem du ønsker å fokusere på. 
  • Når brukeren foretrekker å holde mikrofonen i hånda og peke i retning av samtalepartneren. I slike situasjoner anbefaler vi Roger Pen eller Roger EasyPen.

Q: Finnes det bevis for at MultiBeam teknologi forbedrer taleforståelsen?

Svar: Ja, en studie av Linda Thibodeau, PhD, University of Texas i Dallas, viser at taleforståelsen forbedres med 61% i en gruppesamtale i mye støy, sammenlignet med å bruke høreapparater alene*.

*Based on preliminary data. Peer-reviewed article available end of 2018 at www.phonakpro.com/evidence

Spm: Hva skiller Roger Table Mic II fra andre trådløse mikrofoner?

Svar: Roger Table Mic II har MultiBeam teknologi, som er en ny generasjon mikrofonteknologi. Ved å kombinere en rekke mikrofonelementer med avansert automatikk kan man fokusere på én taler i en gruppe. Den skifter sømløst fokuset ettersom samtalen skifter fra én taler til en annen. 

 

Andre hovedtrekk ved Roger Table Mic II:

  • Roger Table Mic II  kan manuelt justeres med en fjernkontroll som gir diskré kontroll under møter.
  • Roger Table Mic II er kompatibel med de fleste høreapparater og cochleaimplantater på markedet. 
  • Roger Table Mic II  tilpasser seg automatisk til endringer i omgivelsene og gir god taleforståelse også i situasjoner med mye bakgrunnsstøy. 

Spm: Fungerer Roger Table Mic II med alle hørselsløsninger?

Svar: Roger Table Mic II fungerer med de fleste høreapparater, cochleaimplantater og Bahas. For å bringe signalet fra Roger Table Mic II til hørselsløsningen kreves det at man har en Roger-mottaker. Til mange Phonak-høreapparater og de nyeste cochleaimplantat lydprosessorer, kan man få en desingintegrert Roger-mottaker. For andre høreapparater kan man bruke universelle mottakere som Roger X eller Roger MyLink. 

 

Spm: Hvor mange brukere kan lytte til en Roger Table Mic II?

Svar: Et ubegrenset antall brukere med Roger-mottakere kan kobles til en Roger Table Mic II.

Oppsett

Spm: Hvordan må jeg stille inn høreapparatet?

Svar: De fleste høreapparater/CI bytter automatisk til riktig program når Roger Table Mic II er påskrudd. Noen trenger et manuelt program (f.eks. EXT / DAI or T-spole)

Vennligst les i bruksanvisningen/fitting guide (tilpasningsguide) for ditt høreapparat/CI.

Spm: Hvordan koble Roger Table Mic II til høreapparatene/cochleaimplantat?

Svar: Hold Roger Table Mic II nær mottakeren og trykk en gang på tilkoblingsknappen. Et grønt lys bekfrefter tilkoblingen. Dette behøver du kun å gjøre én gang; Roger Table Mic II fortsetter å være tilkoblet. En bekfreftelsestone/lyd kan høres i apparatet.  

 

Tekniske spørsmål

Spm: Hva er de tekniske karakteristikkene (batteritid, rekkevidde, forsinkelse i Roger Table Mic II)?

Svar: Batteritid: Opp til 16 timer

Rekkevidde for Roger Table Mic II til Roger-mottaker: Normalt sett 20 meter

Forsinkelse: Mikrofon til utgang på mottaker: 17 ms

Spm: Hvor mange mikrofoner er det i en Roger Table Mic II?

Svar: MultiBeam teknologi består av tre omnidireksjonale mikrofonelementer plassert som en likesidet trekant. Hvert element i oppsettet kan fungere som enten fremre eller bakre element for de to øvrige elementene. De direksjonale egenskapene tilsvarer seks retningsmikrofoner som sammen dekker en radius på 360° 

 

Spm: Hvilken lydtilkoblingsmulighet finnes i Roger Table Mic II?

Svar: Roger Table Mic II kan kobles til en hodetelefonutgang (3.5 mm jack) ved å bruke den medfølgende lydkabelen. 

 

Spm: Kan jeg kombinere den med andre Roger-mikrofoner?

Svar: Ja, for å få en optmal lytteopplevelse anbefaler vi å bruke Roger Table Mic II sammen med flere Roger Table Mic II, eller kombinere den med Roger Select.

 

Spm: Hvordan tilbakestiller jeg Roger Table Mic II?

Svar: Nullstille: Trykk på av/på-knappen samtidig som du trykker på tilkoblingsknappen, hold inne i 10 sekunder. 

Koble fra øvrige Roger-enheter (nytt nettverk): Trykk på tilkoblingsknappen og hold inne i 10 sekunder. 

Spm: Hvordan er lydprosesseringen i Roger Table Mic II sammenlignet med Roger Table Mic?

Svar: Roger Table Mic II bruker MultiBeam teknologi for å dekke seks forskjellige retninger. Retningen med tydeligst SNR (signal-støy-forhold) velges kontinuerlig ettersom samtalen skifter fra en taler til en annen. MultiBeam teknologi reduserer etterklang og bakgrunnsstøy betydelig, sammenlignet med Roger Table Mic (første generasjon). 

Spm: Hvordan er lydprosesseringen i Roger Table Mic II sammenlignet med Roger Select?

Svar: Roger Table Mic II bruker den samme MultiBeam teknologien som Roger Select, men har en anelse lavere terskel som gjør at den kan plukke opp tale over lengre avstand. Roger Table Mic II har en kalibrert rekkevidde på 3 meter, og Select har en kalibrert rekkevidde på 1,2 meter.   

Roger Table Mic II uses the same MultiBeam Technology as Roger Select, but has a slightly lower kneepoint which allows it to pick up speech at a longer distance. Roger Table Mic II is calibrated against a maximum pick-up distance of 3m, whereas Select is calibrated against 1.2m.

Spm: Hvordan behandler Roger Table Mic II lyd i utfordrende lydmiljøer med over 70dB SPL støy?

Svar: Grunnet avstandsmikrofoners begrensninger med tanke på signal-støyforhold (SNR), bør det utvises varsomhet for å unngå ubehag i lydmiljøer med støy som overskrider 65 dB SPL.

Daglig bruk

Spm: Hva kan brukere gjøre for å forbedre taleforståelsen når de bruker Roger Table Mic II?

Svar:
  • Legg alltid Roger Table Mic II så nære den/de som snakker som mulig. 
  • Unngå å gjemme Roger Table Mic II bak glass, PC-skjermer eller andre objekter.
  • Om mulig, sørg for at den/de som snakker sitter, ettersom retningsmikrofonene i MultiBeam teknologi er optimalisert for sittende talere. 

Spm: Er det mulig å lytte til en tilkoblet lydenhet parallelt med lytting til mikrofonen?

Svar: Nei, men flere Roger Table Mic II kan fortsatt brukes i et MultiTalker nettverk. Roger Table Mic II mikrofon(er) som ikke er koblet til en lydenhet vil fungere som normalt. 

 

Spm: Hvordan kan Roger Table Mic II kobles til en telefon?

Svar: Adapter og kabler kan brukes. Les gjerne "Phone calls made easy with Roger"-brosjyren. Det finnes andre Roger-mikrofoner som kan kobles til telefonen via Bluetooth. 

Spm: Hvorfor er det ikke mulig å manuelt velge hvilke retninger du ønsker å lytte til, slik man kan med Roger Select?

Svar: Møter på jobb er generelt mer kontrollerte situasjoner enn sosiale sammenkomster, og derfor er det mindre behov for å manuelt selektere ulike retninger. Dersom en bruker blir forstyrret av diskusjoner som ikke er relevante eller småprating på avstand, kan fjernkontrollen brukes for å redusere rekkevidden eller mute mikrofonen(e) helt. 

 

Spm: Er Roger Table Mic II noen gang i omni?

Svar: Nei, MultiBeam teknologi er alltid aktivert for å gi optimal taleforståelse i alle situasjoner. 

 

Bruke flere mikrofoner samtidig

Spm: Hvor mange andre mikrofoner kan være koblet til Roger table Mic II?

Svar: Opptil 10 Roger-mikrofoner kan være koblet til ett nettverk.

 

Spm: Hva er det som bestemmer hvilken mikrofon som burde være aktiv når flere Roger Table Mic II er i bruk?

Svar: Taleaktiveringsfunksjonen (VAD) følger førstemann til mølla-prinsippet. Merk at VAD også er aktivert for linjeinngang. Det betyr at Roger Table Mic II kan brukes i et MultiTalker nettverk i for eksempel Skype-møter. Én mikrofon er da dedikert til Skype og den/de andre for det lokale møtet. 

Spm: Hvor raskt er byttet mellom talere og mikrofoner? Er det en risiko for å gå glipp av noe?

Svar: Byttet skjer med én gang og foregår sømløst. Derimot kan tale tas inn fra "feil" mikrofon lenger enn ønskelig, helt til personen som snakker tar en pause (trekker pusten). Dette på grunn av hvordan VAD fungerer.