Brukerstøtte for Roger™ Touchscreen Mic

FAQ

 
Beautyshot Roger Touchscreen Mic
 

Spørsmål: Hvor mange Roger-enheter kan kobles i det samme nettverket med den primære Roger-mikrofonen?

Svar:

 • Ubegrenset antall Roger-mottakere
 • Opptil 35 Roger-mikrofoner
 • Maksimalt 1 Roger Multimedia Hub når mikset nettverksmodus er valgt
 • Maksimalt 1 Roger DigiMaster 5000
 • Opptil 2 Roger DigiMaster 7000
 • Opptil 5 Roger DigiMaster X

Spørsmål: Er det mulig å integrere Roger Touchscreen Mic i et eksisterende klasseromsnettverk, der primærmikrofonen er en Roger inspiro?

Svar:

 • Ja, trykk på Connect på Roger inspiro innen 10 cm fra Roger Touchscreen Mic
 • Roger inspiro må kun være i Roger-modus

Spørsmål: Er det mulig å integrere Roger inspiro i et klasseromsnettverk, der primærmikrofonen er en Roger Touchscreen Mic?

Svar:

 • Ja, i nettverksmodusen til Roger Touchscreen Mic, velger du Primary Talker-modus eller Equal Talker-modus.
 • Trykk deretter på Koble til med Roger Touchscreen Mic innen 10 cm fra Roger inspiro.
 • Merk: den spesifikke Roger Touchscreen Mic-funksjonen Miksing vil ikke være tilgjengelig i den konfigurasjonen.

Spørsmål: Hvordan vet jeg om Roger Touchscreen Mic er primærmikrofonen i klasseromsnettverket?

Svar: "1" vises i den øvre venstre delen av displayet.

Spørsmål: Hvordan kobler jeg en Roger-mottaker til en Roger-mikrofon?

Svar:

 • Kontroller at både Roger Touchscreen Mic og Roger-mottakeren er slått på.

 • Hold Roger Touchscreen Mic innen 10 cm fra Roger-mottakeren.

 • Trykk på Koble til på Roger Touchscreen Mic.

 • Gjenta disse trinnene for å koble til flere Roger-mottakere.

Spørsmål: Er Roger Touchscreen Mic kompatibel med Phonak Dynamic SoundField forsterkningssystemer for klasserom?

Svar: Ja, Roger Touchscreen Mic kan brukes rett fra esken med Phonak Roger Dynamic SoundField når du har trykket på

Koble til-funksjonen.

Spørsmål: Er Roger Touchscreen Mic kompatibel med SoundField-systemer fra andre produsenter?

Svar: Ja, Roger Touchscreen Mic kan brukes med andre SoundField-systemer. Maskinvare er imidlertid nødvendig – Roger DigiMaster X. Roger DigiMaster X må kobles til andre SoundField-systemer. Etterpå trykker du på Koble til på Roger Touchscreen Mic for å koble til Roger DigiMaster X.

 

Spørsmål: Kan jeg koble en Roger Pen eller Roger Clip-On Mic til et nettverk med en Roger Touchscreen Mic?

Svar: Nei. Roger Touchscreen Mic kan være i et nettverk med andre Roger Touchscreen Mic, Roger Pass-around, Roger MultimediaHub, Roger inspiro, Roger DynaMic og Roger AudioHub.

Spørsmål: Kan jeg programmere et navn til Roger-mottakeren?

Svar: Ja, bruk innstillinger-menyen i Roger Touchscreen Mic og velg Navn under innstillingene for Roger-mottakeren. Eller du kan bruke Roger Upgrader software som er tilgjengelig for gratis nedlasting

Spørsmål: Hvordan kan jeg gå tilbake til startskjermen i Roger Touchscreen Mic?

Svar: Trykk raskt på Av/på-knappen.

Spørsmål: Kan jeg koble til en annen mikrofon når Roger Touchscreen Mic er i gruppemodus?

Svar: Nei, det er ikke mulig å koble ekstra mikrofoner til nettverket i gruppemodus. Det er imidlertid mulig å koble til flere mottakere.

Spørsmål: Kan jeg legge til en mikrofon – Roger Touchscreen Mic eller Roger Pass-around eller et koblingspunkt til nettverk ved hjelp av en Roger WallPilot?

Svar: Ja. Slå enheten av og på igjen foran Roger WallPilot.

Spørsmål: Kan jeg bruke JoinNet på Roger Touchscreen Mic når jeg bruker en Roger WallPilot til å koble til et nettverk?

Svar: Ja. Trykk på JBin foran på Roger WallPilot.

Spørsmål: Hvorfor er Pekemodus tonet ut i Mikrofon-modusmenyen på Roger Touchscreen Mic?

Svar: Hvis intervjumodus er nødvendig, kan den aktiveres eller deaktiveres under Innstillinger-menyen.

Spørsmål: Kan jeg se hvilke enheter som er koblet i det samme nettverket?

Svar: Ja. Trykk på Liste over enheter på Roger Touchscreen Mic. Koble til-ikonet vises på høyre side når enheten er i det samme nettverket og enhetsnavnet står med fet skrift.

Spørsmål: EasyGain glideskala. Hva er nummeret for hvert glidetrinn?

Svar: Hvert +/–-trinn representerer en endring i forsterkning på 2 dB opptil maks. 8 dB høyere/lavere enn den midtre innstillingen. Den midtre innstillingen er fabrikkinnstillingen.

Spørsmål: Kan EasyGain-funksjonen brukes med flere Roger-mottakere samtidig?

Svar: Nei, hver Roger-mottaker må justeres individuelt ved å velge "Roger receiver settings" i Innstillinger-menyen til Roger Touchscreen Mic, og deretter velge "EasyGain level" og justere nivået. For den neste Roger-mottakeren, velger du "Roger receiver settings" igjen, og deretter "EasyGain level" for å justere nivået også videre …

Spørsmål: Kan jeg endre aktiveringstiden til skjermspareren?

Svar: Ja. Trykk på Innstillinger-ikonet, velg

Skjerm, velg Skjermsparer og velg passende aktiveringstid.

Spørsmål: Er det riktig at Roger DigiMaster og sekundære Roger-mikrofoner ikke er aktive i nettverket når Gruppemodus eller Intervjumodus er aktivert i den primære Roger Touchscreen Mic?

Svar: Ja.

Alle Roger DigiMaster og sekundære mikrofoner i MultiTalker-nettverket deaktiveres automatisk og midlertidig. Når den primære Roger Touchscreen Mic settes tilbake i nakkestroppen, gjenopprettes nettverket automatisk. Roger DigiMaster og sekundære Roger-mikrofoner

aktiveres på nytt.

Spørsmål: Er det riktig at Roger DigiMaster og sekundære Roger-mikrofoner ikke kan kobles til Roger Touchscreen Mic når Gruppemodus eller Intervjumodus er i bruk?

Svar: Ja.

Når Gruppemodus eller Intervjumodus er aktiv i Roger Touchscreen Mic, kan kun Roger-mottakere kobles til Roger Touchscreen Mic.

Spørsmål: Hvilken CI-profil for Roger X passer for CI (cochlea-implantat)?

Svar: CI-profiler

·

Automatisk

·

Profil 1 – ikke aktiv

·

Profil 2 Opus 2

·

Profil 3 Naída CI + ComPilot/Sonnet

·

Profil 4 Neptune/Harmony/Auria +8dB EasyGain

·

Profil 5 MicroLink CI S

·

Profil 6 – ikke aktiv

·

Profil 7 – ikke aktiv

·

Profil 8 – ikke aktiv

·

Profil 9 Nucleus 5, 6

Spørsmål: Hvordan velge en CI-profil for Roger X?

Svar: Trykk på Innstillinger-ikonet, sørg for at Roger-mottakeren er innenfor en rekkevidde på 10 cm av Roger Touchscreen Mic, velg menyen for innstillinger for Roger-mottakeren, velg menyen for CI-profil, velg riktig profil, f.eks. automatisk.

Spørsmål: Kan jeg oppdatere Roger Touchscreen Mic?

Svar: Ja, bruk Roger Upgrader-programvaren, som kan lastes ned gratis på nettsiden Phonakpro.com

Spørsmål: Hva hvis "Surt fjes" vises på Roger Touchscreen Mic, og apparatet ikke starter automatisk på nytt etter 30 sekunder?

Svar: Tilbakestill apparatet manuelt

ved å trykke på

og holde inne On/Off- og Mute-knappene samtidig i minst åtte sekunder.

Spørsmål: Kan Koble til flere mikrofoner samtidig kun koble til mottakere?

Svar: Korrekt. Koble til flere mikrofoner samtidig kan kun brukes til å koble til Roger-mottakere, men ikke Roger-mikrofoner eller Roger Soundfield.

Spørsmål: Kan jeg bruke Roger Touchscreen Mic til å oppgradere firmware for en Roger-mottaker?

Svar: Ja. For å oppgradere firmware for en Roger-mottaker, skal en Roger Upgrader software brukes sammen med en enhet som da fungerer som et mellomledd mellom PC-en og Roger-mottakeren. Denne enheten kan enten være en Roger Touchscreen Mic eller en Roger Inspiro. Denne enheten skal være korrekt koblet til en USB port i PC-en. Roger-mottakeren skal være festet på høreapparatet eller CI-prosessoren og plassert nær enheten.

Spørsmål: Kan jeg ha Roger Pass-around i bordstativet når jeg sender den til en annen person?

Svar: Ja, det er mulig å ha Roger Pass-around i det lette stativet.

FAQ om Roger Pass-around

Spørsmål: Må Roger Pass-around startes på nytt når jeg bruker en Roger Touchscreen Mic til å endre innstillinger?

Svar: Nei, endringer trer i kraft umiddelbart.

Spørsmål: Må jeg slå på alle Roger Pass-around for å aktivere Trykk og snakk-funksjonen i Roger Touchscreen-modus?

Svar: Nei. Endringene i hver Roger Pass-around trer i kraft når den slås på.

Spørsmål: Hvis volumet på Roger Pass-around har blitt endret med volumknappen, tilbakestilles den da til standardinnstillinger når den slås av?

Svar: Ja, ingen endringer lagres etter enheten slås av.

Spørsmål: Hvordan vet jeg at Trykk og snakk-funksjonen er aktivert på Roger Pass-around?

Svar: Indikatorlysene er oransje for mikrofonene i standby og grønne for aktiv mikrofon.

Spørsmål: Hvordan vet jeg at Trykk og snakk-funksjonen er aktivert på Roger Pass-around?

Svar: Indikatorlysene er oransje for mikrofonene i standby og grønne for aktiv mikrofon.

FAQ om Roger Multimedia Hub

Spørsmål: Kan Roger Multimedia Hub kobles til en DigiMaster når den brukes som en frittstående medialink?

Svar: Nei, kun Roger-mottakere kan kobles til Roger Multimedia Hub.

Spørsmål: Hvordan brukes NewNet på Roger Multimedia Hub?

Svar: Trykk på på/av-knappen og knappen for tilkobling samtidig i 8 sekunder.

Spørsmål: Kan Roger Multimedia Hub kobles til en Roger-mikrofon?

Svar: Nei, Roger Multimedia Hub kan kun kobles til Roger-mottakere.

Spørsmål: Hvordan vet jeg om Roger Multimedia Hub sender lyden?

Svar: Først

trykker du på knappen for tilkobling i en rekkevidde på 10 cm av Roger-mottakerne som er festet til høreapparatene.

Koble kabelen til lydkilden til Roger Multimedia Hub. Begynn å spille av lyd når det grønne indikatorlyset rundt knappen for tilkobling blinker.

Spørsmål: Kan flere Roger Multimedia Hub brukes med forskjellige barn i ett rom (individuell bruk)?

Svar: Ja, flere Roger Multimedia Hub i sitt eget nettverk kan brukes i ett rom.

Spørsmål: Kan jeg legge til en Roger Multimedia Hub i et nettverk ved å bruke en Roger WallPilot?

Svar: Ja. Slå enheten av og på igjen foran Roger WallPilot.

Spørsmål: Kan jeg koble frittstående Roger Multimedia Hub til Roger WallPilot?

Svar: Ja. Trykk på menyen JoinNet i Roger WallPilot i nærheten av Roger Multimedia Hub.