Phonak Target 6.2

Phonak Target tilpasningsprogramvare er kjent for å være svært anvendelig, transparent og stabil. De kommende versjonene er basert på et allerede etablert fundament, og utnytter de nye teknologiene og Marvel 2.0-funksjonene og -funksjonalitetene til Marvel-høreapparater.

Phonak Target 6.2