Phonak Audéo™ V

Audéo V, som drives av vår nyeste Venture-teknologi, gjenkjenner umiddelbart og tilpasser seg automatisk flere lyttesituasjoner enn tidligere.

Oppdag Audéo™ V

 
Beautyshot Audéo V Family