Phonak Bolero™ V

Den nyskapende Venture-teknologien gir enestående taleforståelighet og samtidig økt lydkvalitet og batteriytelse. Denne teknologien er nå innlemmet i vårt nyeste produkttilbud.

Oppdag Bolero™ V

 
Beautyshot Bolero V Family