Phonak CROS B

Phonak CROS B er det trådløse CROS-apparatet basert på Phonak Belong-teknologi. Når CROS B er tilpasset med et Audéo B-høreapparat, er det mulig for pasienter med ensidig døvhet (SSD) å høre tale klart og følge samtaler uansett hvilken retning de kommer fra.

Oppdag CROS B

 
Beautyshot Cros B