Bilder og logoer

Phonak tilbyr et utvalg produktbilder og logoer for å hjelpe deg med mersalg og med levende markedsføring og å skape effektivt, iøynefallende markedsføringsmateriale.

Nedenfor finner du et utvalg av produktbilder som du fritt kan bruke i din annonsering, enten det er på TV, i aviser eller via direkte markedsføring. Se bruksvilkårene her.

VIKTIG MERKNAD: Disse filene er store, høyoppløselige grafikkfiler som kan brukes av din grafikkavdeling, avisdesignavdeling eller PR-byrå. Ikke alle disse filene er kompatible med standard ordbehandlingsprogrammer og må vises i mer avanserte bilderedigerings-/layoutprogrammer som Photoshop, Illustrator, InDesign og andre lignende programmer.

Phonak Logos

logo_phonak_life_is_on_icon_300x300.jpg

Phonak-logo – CMYK

.eps (506 kb)

logo_phonak_life_is_on_pantone_icon_300x300.jpg

Phonak-logo – Pantone

.eps (505 KB)

logo_phonak_life_is_on_icon_300x300.jpg

Phonak-logo – RGB 300dpi

.jpg (177 kb)

Cat Page Power Combination Blocck Logo Roger

Roger-logo – CMYK

.eps (627 kb)

Hearing Aid Photography

pic_beautyshot_audeo_m_family_700x600pix.png

Audéo Marvel-bilder
(alle bilder)

.zip (14,1 mb)

Sky M family

Sky Marvel-bilder
(alle bilder)

.zip (7.87 mb)

Pic_productshot_Bolero_M_family_390x293pix.jpg

Bolero M-bilder
(alle bilder)

.zip (1.13 mb)

Naida M

Naída M-bilder
(alle bilder)

.zip (77.1 mb)

Packshot_Virto_M_ITC_312_DIR_pair_F06_S06_PB.png

Virto M & Virto M-Titanium bilder
(alle bilder)

.zip (89.6 mb)

Beautyshot Audéo B

Audéo B-bilder
(alle bilder)

.zip (141 mb)

family_bolero_b_700x700.png

Bolero B-bilder
(alle bilder)

.zip (102,7 mb)

Packshot Virto B 10 pair (S)

Virto B-bilder
(alle bilder)

.zip (29,7 mb)

Beautyshot Naída B family

Naída B-bilder
(alle bilder)

.zip (69,5 mb)

beautyshot_sky_b_family_700x600.png

Sky B-bilder
(alle bilder)

.zip (88,2 mb)

Beautyshot CROS B Family

CROS B-bilder
(alle bilder)

.zip (24,2 mb)

phonak_vitusplus_family_reasontobelieve_800x500.jpg

Vitus-/Vitus+-bilder
(alle bilder)

.zip (24,2 mb)

Wireless Accessory Photography

Phonak RemoteControl

Phonak RemoteControl-bilder

.zip (0.5 mb)

PartnerMic

Phonak PartnerMic-bilder

.zip (0.5 mb)

Beautyshot TV Connector

TV Connector-bilder

.zip (4,35 mb)

Roger Pen-serien

Roger PenTM-bilder

.zip (202 mb)

ComPilot Air II

ComPilot Air-bilder

.zip (13,3 mb)

ComPilot II

ComPilot II-bilder

.zip (18,4 mb)

Dect II-bilder

Dect II-bilder

.zip (14,2 mb)

PilotOne II

PilotOne II-bilder

.zip (9,9 mb)

iCube II

iCube II-bilder

.zip (19,7 mb)

TVLink II-bilde

TVLink II-bilder

.zip (31,3 mb)

Packshot_Roger_Select_family.png

Roger Select-bilder

.zip (15,7 mb)

Beautyshot Roger Table Mic II

Roger Table Mic II-bilder

.zip (11,2 mb)

Ser du etter noe annet? Kontakt oss

Tillatt bruk

Du har lov til å vise og bruke materiellet for å reklamere for og markedsføre Phonak-produkter og for å informere om tjenestene knyttet til produktene.

I denne forbindelse påpeker vi at den retten som er gitt her, ikke dekker ulovlig bruk med mål om å villede eller komme med falsk reklame for medisinske apparater. Videre forplikter du deg til å følge gjeldende lov- og juridiske bestemmelser samt retningslinjer for etikk og atferd knyttet til bruk av materiellet, spesielt når det gjelder reklame for medisinske apparater. I respekt av dette, råder vi deg til å følge lovlig annonsering i henhold til bestemmelser for respektive område.

Begrenset bruk

Noe materiale er underlagt begrensninger. Les nøye gjennom respektive forklaringer for å sikre samsvar med disse begrensningene.


Forbudt bruk

Endringer av materialet er kun tillatt i den grad det tillates av våre retningslinjer for merke. Materiale må ikke brukes på noen måter som forvrenger meningen, er diskriminerende eller reduserer interessen for Phonak og deres datterselskaper. Du har ikke lov til å sende inn, poste eller videresende materialet til noen eksterne tredjeparter.

Representasjoner og garantier

Materialet leveres "som det er" uten noen garantier av noe slag om at materialet oppfyller dine krav eller at bruk av det vil være uforstyrret eller feilfri. Hele risikoen for kvaliteten og ytelsen til materialet hviler på deg. Du, som bruker av materialet på denne siden, godtar alt ansvar i forbindelse med slik bruk, ingen garantier er gitt for anvendeligheten til materialet eller nettsidens tilgang og tilgjengelighet.