Ganske enkelt geniale løsninger for alle hørselsbehov

Vårt engasjement i å bryte ned barrierene som hørselshemmede møter, har ført til at vi har utviklet den bredeste tilgjengelige porteføljen med hørselsløsninger. Sammen kan vi virkelig gjøre en forskjell og gi personer gleden av lyd.

Førstegangsbrukere

(lett til moderat)

Avanserte brukere

(alvorlig til svært alvorlig)

Erfarne brukere

(lett til moderat)

Pediatrisk

(0–18)

Ensidig døvhet

Kostnadsbevisste

Vi utfordrer teknologiens begrensninger

For å kunne skape en verden hvor "Life is on" for alle, betyr det at vi kontinuerlig må utfordre teknologiens begrensninger. Det handler om å overkomme selv de mest vanskelige lyttesituasjonene, og tilrettelegge audiografer med verktøy for at de effektivt og presist skal kunne tilpasse høreapparater og hjelpemidler til sine brukere.

Lær mer om oss og vår teknologi