Roger for små barn


Vi vet at du ønsker å kunne tilby barn og deres familier de beste løsningene på markedet. Dette innebærer teknologi som er enkel å ta i bruk, og som gir full tilgang til alle lyder og ord som er nødvendig for å sikre optimal utvikling av tale og språk.

   

secondary_dad_and_daughter_doing_homework.jpg
 

Hvert ord teller

Vi liker å forestille oss at ørene er døråpninger til hjernen. For familier som som velger lytte- og talespråk som kommunikasjonsmetode, er det viktig å sørge for at "døråpningene" holdes åpne ved hjelp av hørselstekonlogi. På denne måten blir ikke barnet hindret i å bruke sine evner til å lære å lytte, snakke og lese.1

  • Høreapparater som er nøye tilpasset, brukt  over tid, parret med Roger og benyttet i et språkrikt miljø, kan forebygge forsinkelser i språkutviklingen2
  • Bruk av Roger fra behandlingen for hørselstapet påstartes, kan utgjøre en betydningsfull forskjell for å nå de 45 millioner ordene som er nødvendig for å være utrustet til skolestart og litterær læring3
  • Så fort et barn er mobilt, tilbringer det 42% av dagen mer enn 2 meter unna foreldre/omsorgspersoner.4 Roger kan bidra med å gi tilgang til lyd i disse situasjonene, hvor avstand og støy er en utfordring.
 

Mer tale, mer respons, mindre frustrasjon

En nylig gjennomført studie ved Vanderbilt University demonstrerte flere av fordelene med å bruke et Roger-system hjemme med små barn.5

  • Bruk av et Roger-system i hjemmet gir barn tilgang til 5300 flere ord i løpet av en dag, sammenlignet med bruk av høreapparater alene (dette tilsvarer 42% økt tilgang til samtaler med omsorgspersoner).
  • Barsert på tilbakemeldinger fra foreldrene som testet å bruke Roger-systemet, rapporterte 80% av familiene om økt respons hos barnet, og 35% rapporterte at de opplevde at deres barn ble mindre frustrert.
  • Når roger systemet brukes hjemme, bidrar det til at foreldre snakker mer til barna sine over avstand, der tilgang til tale tidligere har vært svært utfordrende. 
 
 
mother son room
 

Lett å lytte med Roger

Roger er utviklet et for å gjøre det enkelt for barn å lytte, gjennom å gi tilgang til klar og tydelig tale levert direkte i barnets høreapparater. Det er viktig å minimere anstrengelser ved lytting, spesielt i støy og over avstand.

  • Selv barn med et mildt hørselstap er i risikogruppen for å bli utmattet grunnet økt energibruk ved lytting under samtaler.7  Symptomene inkluderer tretthet, søvninghet på morgenen, uoppmerksomhet, humørsvingninger og lærevansker.
  • Barn med alvorlig og tilbakevendende utmattelse er i mindre grad i stand til å delta i daglige aktiviteter, gjør det dårligere på skolen, har ofte forstyrret søvnmønster og mange rapporterer om svekket livskvalitet.
 

Roger bidrar til økt tilknytning

Det er viktig at barn føler en tilknytning til deres verden, som er i stadig endring. Et Roger-system gir tilgang til foreldrenes/omsorgspersonenes stemme over avstand og i støy, og bidrar til selvtillit hos barnet i alle lyttesituasjoner. 

Uavhengig av om barnet sitter i baksetet i bilen eller løper rundt på lekeplassen, vil det være "koblet til" foreldrene til enhver tid. 

 
mother son car
 
FM_Halbrad.jpg
 

Roger og trådløst tilbehør

Roger er kompatibel med de fleste høreapparater, cochleaimplantater og benforankrede apparater på markedet, og er derfor en ideell løsning for å gi små barn tilgang til flere ord, i takt med at deres verden blir større og mer støyende.

Phonak utvikler kompletterende løsninger, som presterer sammen, for å gi barn optimal tilgang til lyd på nært, og langt hold.  Phonak Sky* høreapparater har en unik "Roger and directional" innstilling som er bevist å gi 26% økt taleforståelse, sammenlignet med omni-directional innstilling.6

*Sky V and Sky B er apparater med direct audio input (DAI)

 

   

Roger Touchscreen Mic

Roger Touchscreen Mic Standing

Denne

spennende og brukervennlige trådløse lærermikrofonen er kjernekomponenten til Roger for Education-porteføljen, og gir elever og …

Roger On™

PH_Packshot_Roger_On_x2_lying_perspective_056-3010_056-3011.png

Roger On er en mikrofon som er rettet mot alle typer samtaler på avstand og der det er bakgrunnsstøy.

Roger Receivers

Roger 15 Receiver

Når mottakerne kobles til høreapparater eller cochlea-implantater, kan pasienten høre lydene som sendes av en Roger-mikrofon.

Referanser

   

1 Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, besøkt 23. mai 2018.

2 McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., … Moeller, M. P. (2015). Longitudinal Predictors of Aided Speech Audibility in Infants and Children. Ear and Hearing, 36, 24S–37S. https://doi.org/10.1097/AUD.0000000000000211

3 Hart, B. & Risley, T. (1995). Meaningful differences in the everyday experience of young American children. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.

4 Mulla, I., & McCracken, W. (2014). Frequency modulation for preschoolers with hearing loss. Seminars in Hearing, 35(03), 206–216. https://doi.org/10.1055/s-0034-1383505

5 Benitez-Barrera, C..R, Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409.  https://doi.org/10.1044/2017_JSLHR-H-17-0168

6 Jones, C., & Rakita, L. (2016).  A powerful noise-fighting duo: RogerTM and Phonak directionality. Phonak Field Study News, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, besøkt 23. mai 2018.

7 Hornsby, B.W. , Naylor, G., & Bess, F. H. (2016). A taxonomy of fatigue concepts and their relation to hearing loss. Ear and Hearing, 37 Suppl 1, e1-e10. https://doi.org/10.1097/AUD.0000000000000289

8 Garralda, M.E. & Rangel, L. (2002). Annotation: chronic fatigue syndrome in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43 (2), 169-176.  http://dx.doi.org/10.1111/1469-7610.00010