Tinnitus

Phonak Tinnitus Balance Portifolio er en fleksibel tinnitusløsning som kan brukes som

en del av hovedfilosofiene for tinnituslindring: Tinnitus Masking (TM), Tinnitus Retraining Therapy (TRT) eller Progressive Tinnitus Management (PTM).

Fleksibiliteten til Phonak Tinnitus Balance Portifolio innebærer at du kan spesialtilpasse en tinnitusløsning for hver av dine tinnituspasienter basert på deres hørselsbehov, grad av tinnitus og livsstil.

Tinnitus og hørselstap

Tinnitus henvises ofte til som en "fantomoppfattelse av lyd". Det anses som et av de vanligste og mest plagsomme otologiske problemene pasienter møter. Omtrent 10 til 15 prosent av befolkningen opplever tinnitus, 3 % søker aktivt etter en løsning.


Det er en sterk sammenheng mellom hørselstap og tinnitus. Studier viser at 80 % av tinnituspasienter også har hørselstap. Det er derfor Phonak Audéo V og Bolero V er kjernen i vår Tinnitus Balance-Portfolio.

Graphic - Report experiencing tinnitus

10–15 % rapporterer at de opplever tinnitus
3 % lider av tinnitus i en grad som er alvorlig nok til å oppsøke legehjelp

Forekomst av tinnitus som prosentandel av befolkning
Figur hentet fra: Baguley D, McFerran D and Hall D (2013). Tinnitus. The Lancet-D-12-08329.

 
Graphic - Tinnitus patients with hearing loss

80 % av tinnituspasienter opplever også hørselstap

Kobling mellom hørselstap og tinnitus
Figur hentet fra: Davis A, El Refaie A (2000) Epidemiology of tinnitus.
In: Tyler RS (ed) Tinnitus handbook. Singular, San Diego

 

Lindre piping i ørene

Tinnitus er subjektivt og påvirker personer svært ulikt

For noen personer er det en mindre irritasjon som ikke krever hjelp eller behandling. For andre kan det ha enorm innflytelse på livskvaliteten, for eksempel:

  • Langvarige søvnproblemer
  • Angst og depresjon
  • Manglende konsentrasjonsevne
  • Endringer i kognitive evner
  • Stress


For de fleste tinnituspasienter gir lydterapi god lindring for de negative påvirkningene fra tinnitus. Lydterapi kan bestå av en kombinasjon av miljølyder, musikk, bredbåndslyder eller forsterkede lyder (dvs. høreapparatforsterkning). Tinnituslindring er mest effektivt når lydterapien kombineres med rådgivning.

 
Parkbench women dog
 

Våre tinnitusløsninger: Fleksibilitet er vesentlig

Phonak Tinnitus Balance Portfolio består av nøkkelelementer for tinnituslindring: et høreapparat, en bredbåndsstøygenerator og en iOS- eller Android-app for ekstra lydterapi. Et digitalt trådløst tilbehør for streaming av lyd til høreapparatene kompletterer løsningen. Denne porteføljen gir den fleksibiliteten som trengs for å lage en spesialtilpasset plan for lindring av tinnitus for hver av pasientene, uansett hørselstap, livsstil eller grad av tinnitus.

Graphic - Tinnitus Balance Portfolio
  1. Kun forsterkning
  2. Forsterkning pluss Tinnitus Balance støygenerator eller bare Tinnitus Balance støygenerator
  3. Forsterkning pluss Tinnitus Balance App med ComPilot II
  4. Kombinasjon av 1, 2 og 3
  5. Permanent hørselstap: Kun Tinnitus Balance App
 
Icon HI receiver volume

Tinnitus Balance-høreapparat

Icon Tinnitus Balance Noise Generator

Tinnitus Balance støygenerator

Icon headphones or speaker or soundpillow

Hodetelefoner eller høyttalere eller lydpute

Packshot_ComPilot_Air_II_Perspective1_076-0028-icon.jpg

ComPilot II

App Tinnitus Balance Smartphone

Tinnitus Balance App

 

Phonak Virto™ Marvel

Packshot_Virto_M_ITC_312_DIR_pair_F06_S06_PB_450x450pix (1).jpg

Virto Marvel er skreddersydd for å passe perfekt i øret ditt, og det er verdens første høreapparat med biometrisk kalibrering som tar hensyn til anatomien i øret.

Phonak Audéo™ Marvel

pic_beautyshot_audeo_m_family_700x600pix.png

Phonak Audéo Marvel fokuserer på det brukerne ønsker og forventer av et førsteklasses høreapparat – en klar, fyldig lydopplevelse. Kombinert med moderne teknologi er det...

Phonak Bolero™ Marvel

Packshot Bolero M-M Hook

Phonak Bolero Marvel for lett til stort hørselstap kombinerer maksimal pålitelighet og robusthet med en klar og fyldig lydopplevelse og flerfunksjonalitet.

Tinnitus Balance App

App Tinnitus Balance Smartphone

Phonak Tinnitus Balance App gjør det mulig for pasientene å styre lydplanen for lindring av tinnitus.