Phonak Audéo™ B

Egenskaper og funksjonsnivåer

 
Beautyshot Audéo B
 

 

Premium
(B90)

Automatiske programmer:

 

Stille situasjon

X

Tale i støy

X

Komfort i støy

X

Musikk ►

X

Tale i sterk støy** ►

X

Tale i bil ►

X

Komfort i ekko

X


Tilleggsprogrammer:

 

Maks. tilleggsprogrammer

5

Speech in Wind** ►

X

Komfort i ekko

X

Tale i sterk støy** ►

X

Tale i 360° ** ►

X

Tale i støy

X

Stille situasjon

X

Komfort i støy

X

Musikk ►

X

Akustisk telefon

X

Tilpasset program

X


Streamingprogrammer:

 

Audéo B-10, B-312, B-312T, B-13 og B-R

Maks. streamingprogrammer

4

Bluetooth® audio + mic

X

Bluetooth®-telefon / DECT + mic

X

RemoteMic/Roger

X

Lydkontakt

X

Audéo B-Direct

Maks. streamingprogrammer

2

TV Connector + mic

X

Telefon + mic

X


Funksjoner:

 

UltraZoom

Premium
med SNR-Boost

FlexControl ►

X

FlexVolume

X

DuoPhone** ►

X

SoundRecover2 ►

X

Brukerbasert fininnstilling

X

Real Ear Sound

X

Fininnstilling av

Kanaler

20

WhistleBlock ►

X

NoiseBlock

X

WindBlock

X

EchoBlock ►

X

SoundRelax ►

X

QuickSync

X

AOV

X

Tinnitus Balance støygenerator

X

auto Acclimatization

X

Miljøbalanse***

X

* Ikke tilgjengelig for Phonak Audéo B-Direct og Audéo B-R
** Ikke tilgjengelig med Audéo B-Direct
*** Kun for Audéo B-Direct

 

Premium
(B90)

Automatiske programmer:

 

Komfort i ekko

Gjenkjenner frekvensen til eventuell gjenklang og bruker egnet mengde reduksjon av forsterkningen for å gi mindre forvrengning og dermed gjøre det mer komfortabelt å snakke.

X

Tale i bil ►

Reduserer bredbåndsstøy i bilen for å skape et stabilt lyttemiljø for enklere kommunikasjon.

X

Tale i sterk støy

Zoomer inn en enkelt stemme i vanskelige, støyende omgivelser for å forbedre taleforståeligheten.

 

X

Musikk ►

Gir et utvidet dynamikkområde, lav kompresjonshastighet og mer forsterkning for en dypere og rikere musikkopplevelse.

X

Komfort i støy

Reduserer aktivt støy for økt komfort når det ikke er noe tale.

X

Tale i støy

Tilpasser og reduserer støy bakfra i sanntid og bruker og optimaliserer signal-til-støy-forholdet (SNR) i støyende omgivelser.

X

Stille situasjon

Gir optimal forsterkning for taleforståelighet og lyttekomfort i samtaler på tomannshånd i stille omgivelser.

X

Manuelle programmer:

 

 

Speech in Wind ►

Bedre taleforståelighet selv i mye vind.

 

X

Tale i 360°

Velger automatisk talens retning og overfører dette til motsatt øre. Resultatet er forbedret taleforståelighet uten at man må stå ansikt til ansikt med den som snakker.

X

Tale i sterk støy

Zoomer inn en enkelt stemme i vanskelige, støyende omgivelser for å forbedre taleforståeligheten.

X

Akustisk telefon

Nøkkelfunksjonen DuoPhone streamer signalet i sanntid til det andre øret slik at oppringers stemme høres i begge ørene, med en gjennomsnittsfordel på 3,1 dB SNR.

X

Phonaks egne funksjoner:

 

UltraZoom

UltraZoom er adaptiv stråleformingsteknologi med flere kanaler, som forbedrer taleforståeligheten i omgivelser med støy.

Premium med SNR-Boost

EchoBlock ►

EchoBlock forbedrer lytteopplevelsen i omgivelser med gjenklang, slik som store saler, religiøse bygninger og rom med reflekterende overflater.

X

StereoZoom ►

Zoomer inn en enkelt stemme i uklare omgivelser med støy, og forbedrer taleforståeligheten med opptil 60 %.

X

ZoomControl

Velger automatisk talens retning og overfører dette til motsatt øre. Resultatet er forbedret taleforståelighet uten at man må stå ansikt til ansikt med den som snakker.

X

SoundRelax ►

SoundRelax demper ubehagelige impulslyder uten at det går ut over talens klarhet og uten at lydbildet oppfattes som unaturlig.

X

WindBlock

WindBlock benytter et vindidentifikasjons- og klassifiseringssystem som automatisk og adaptivt demper vindstøy.

X

DuoPhone

Forbedrer forståelse på telefonen ved å automatisk overføre stemmen til den som ringer til det andre øret, slik at stemmen høres i begge ører samtidig.

X

FlexControl ►

FlexControl tilpasser AutoSense OS, og gjør den enkle handlingen med å skru en kontroll opp eller ned om til et kraftig justeringsverktøy.

X

FlexVolume

FlexVolume former forsterkningskurven på en frekvensavhengig måte, og det fører til bedre klarhet når det er nødvendig med mer volum.

X

Real Ear Sound

Real Ear Sound simulerer høreegenskapene i det ytre øret. Dette gjenoppretter lokalisering og evnen til en naturlig lydoppfattelse.

X

SoundRecover2 ►

Neste generasjon SoundRecover forbedrer hørbarheten ytterligere og bruker en adaptiv frekvensreduserende algoritme.

X

Tinnitus Balance støygenerator

Tinnitus Balance støygenerator genererer en bredbåndslyd for bruk i tinnitusbehandling.

X

Vannavstøtende

Phonak vannavstøtende høreapparater er vann-, svette-, fuktighets- og støvavstøtende.

X

WhistleBlock ►

WhistleBlock skiller mellom naturlige, feedback-lignende lyder og ekte feedback. Resultatet er altså bedre hørbarhet og lydkvalitet, helt uten irriterende feedback.

X

NoiseBlock

NoiseBlock-behandling er spesielt effektivt for å redusere ubehagelig støy i omgivelsene.

 

X

QuickSync

Kun ett trykk på programvelgeren eller volumkontrollen trengs for å endre det andre apparatet tilsvarende.

X

Brukerbasert fininnstilling

Husker justeringer du gjør med FlexControl og FlexVolume, og bruker dem automatisk for et høreapparat som passer bedre med dine preferanser.

X

auto Acclimatization

auto Acclimatization brukes til å automatisk øke pasientens forsterkning, mens pasienten bruker apparatet.

 

X

AOV

AOV (akustisk optimalisert ventilering) reduserer okklusjon til lavest mulig nivå ved å optimalisere tilpasningsberegningen.

X

Fininnstilling av

Kanaler

Presisjon som pasientens høreapparat kan tilpasses til etter deres spesifikke hørselsbehov.

20