Fininnstilling av kanaler

Presisjon som pasientens høreapparat kan tilpasses til etter deres spesifikke hørselsbehov.