NoiseBlock

NoiseBlock-behandling er spesielt effektivt for å redusere ubehagelig støy i omgivelsene. Det gjenkjenner de små forskjellene mellom tale- og ikke-talelyder, og fjerner støy mens det opprettholder hørbarhet.