SoundRelax

SoundRelax identifiserer impulslyder umiddelbart og nøyaktig og aktiverer forsterkningsreduksjon i forhold til det originale signalets toppverdi, uten å endre maks power output (MPO). SoundRelax demper ubehagelige impulslyder uten at det går ut over talens klarhet og uten at lydbildet oppfattes som unaturlig.