Tale i 360°

Velger automatisk talens retning og overfører dette til motsatt øre. Resultatet er forbedret taleforståelighet uten at man må stå ansikt til ansikt med den som snakker. Selv ved –10 dB signal-til-støy-forhold (SNR) oppnås 80 % taleforståelighet.