Tale i sterk støy

Zoomer inn en enkelt stemme i vanskelige, støyende omgivelser for å forbedre taleforståeligheten. Nøkkelfunksjonen til programmet, StereoZoom, tilpasser seg nå bevegelige og asymmetriske støykilder, og øker taleforståeligheten med opptil 60 %.