Tale i støy

Tilpasser og reduserer støy bakfra i sanntid og bruker og optimaliserer signal-til-støy-forholdet (SNR) i støyende omgivelser.