Tinnitus Balance støygenerator

Tinnitus Balance-støygeneratoren genererer en bredbåndslyd for bruk i lindringsterapi for tinnitus, enten ved maskering eller lydterapi slik som TRT-omlæring (Tinnitus Retraining Therapy). Den gir fleksibel tilpasning gjennom Phonak Target™-programvaren.