WindBlock

WindBlock benytter et system for identifisering og klassifisering av vind. Denne kraftige, tilpasningsdyktige algoritmen demper vindstøy automatisk. Den gjør det mulig for brukere å nyte opphold utendørs.