Phonak Virto™ B-Titanium

Funksjoner og nivåer

 
Packshot Virto B 10 pair (S)
 

Premium
(B90)
Advanced
(B70)
Standard
(B50)
Essential
(B30*)

Automatiske programmer:

Stille situasjon*

X

X

X

X

Tale i støy*

X

X

X

X

Komfort i støy*

X

X

X

Musikk*

X

X

Tale i sterk støy* ►

X

Tale i bil ►

X

Komfort i ekko*

X


Tilleggsprogrammer:

Maks. tilleggsprogrammer

5 5 5 5

Speech in Wind** ►

X

Komfort i ekko

X

Tale i sterk støy** ►

X

X

Tale i 360° ** ►

X

X

Tale i støy

X

X

X

X

Stille situasjon

X

X

X

X

Komfort i støy

X

X

X

X

Musikk ►

X

X

X

X

Akustisk telefon

X

X

X

X

Tilpasset program

X

X

X

X


Streamingprogrammer:

Maks. streamingprogrammer

4 4 4 4

Bluetooth audio + mic

X

X

X

X

Bluetooth-telefon / DECT + mic

X

X

X

X

RemoteMic/Roger

X

X

X

X


Funksjoner:

UltraZoom**

Premium
med SNR-Boost

Advanced
med SNR-Boost

Standard
med SNR-Boost

Essential

FlexControl ►

X

X

X

FlexVolume

X

X

X

DuoPhone** ►

X

X

X

SoundRecover2 ►

X

X

X

X

Brukerbasert fininnstilling

X

X

X

X

Fininnstilling av

Kanaler

20 16 12 8

WhistleBlock ►

X

X

X

X

NoiseBlock

X

X

X

X

WindBlock**

X

X

EchoBlock ►

X

SoundRelax ►

X

X

QuickSync**

X

X

X

X

AOV

X

X

X

X

Tinnitus Balance støygenerator

X

X

X

X

auto Acclimatization

X

X

X

X

*

Også tilgjengelig som et manuelt program
** Kun tilgjengelig med Binaural VoiceStream Technology™ (krever retningsmikrofon)