Roger™ Table Mic

Opplæring

 
Beautyshot Roger Table Mic II
 

Medfølgende produktopplæring

Video: Introduksjon til Roger Table Mic II

Brosjyre: Roger for utfordrende lyttesituasjoner

Guide: Roger Installation

How to videos

Video: Roger Table Mic II daily usage

Video: How to charge Roger Table Mic II

Video: Alternative ways to charge Roger Table Mic II

Video: Switching On/Off Roger Table Mic II

Video: Connecting Roger Table Mic II to Roger devices

Video: How to use Roger Table Mic II in a meeting

Video: How to adjust pick-up range Roger Table Mic II

Video: How to mute and unmute Roger Table Mic II

Video: Connecting Roger Table Mic II to media

Video: Daglig bruk av Roger Table Mic II

Video: Instruction video: Roger installation with iN microphones

Video: Instruction video: Roger iN microphone check Roger receiver

Video: Introduksjon til Roger Table Mic

Brosjyre: Roger på jobb - Fokuser på det som sies, ikke på å høre

Bruksanvisning: Roger Table Mic II

 

Se mer opplæring

Se mer opplæring