Materiell - Å høre godt er å ha det godt™

 

Stadig mer dokumentasjon viser at ved å hjelpe brukere mot en bedre hørsel, gjennom å forhindre, oppdage og behandle hørselstap, bidrar til merkbare forbedringer i brukeres sosial-emosjonelle, kognitive og fysiske velvære .1

 

Brosjyre: Opplev gleden ved å høre godt

Opplev gleden ved å høre godt - Å høre godt er å ha det godt (forklaringer av dimensjonene)

Infografikk: Å høre godt er å ha det godt

Infografikk om de tre dimensjonene

Vitenskapelig plakat: Oppdag gleden av å kunne høre godt - Å høre godt er å ha det godt

Forklaringer av de tre dimensjonene

Stillingsrapport: Phonak – Å høre godt er å ha det godt

Les refleksjoner om "Å høre godt er å ha det godt"-filosofien

Infographic: Audiological approaches to address the psychosocial needs of adults with hearing loss: perceived benefit and likelihood of use

Infographic: Self-reported hearing handicap in adults aged 55-81 modulated by hearing abilities, frailty, mental health, and willingness to use hearing aids

Infographic: Can listening-related fatigue influence well-being?

Examining associations between hearing loss, fatigue, activity levels and well-being

Infographic: Key findings about hearing loss in the working life: a scoping review from a well-being perspective

Materiell på engelsk

Infografikk: Effekten av høreapparatbruk for eldres kognitive funksjoner

Et forskningsstudie viste at bruk av høreapparat bedret kognitive funksjoner.

Teknisk dokument: Hvordan integere Å høre godt er å ha det godt i kliniske samtaler

Samtalestartere og eksempler

Nettlenke: Høre godt og ha det godt – en sterk vitenskapelig kobling

En internasjonal konferanse sponset av Phonak


Fotnoter


1. Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet,S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18-22.