Veiledning for tilgangsplanlegging

Science Class Teen

Planleggingen er viktig når ungdom med hørselstap skal forberedes på overgangen til voksen alder.

Denne veiledningen er utarbeidet for ungdommer, deres foreldre og spesialister som arbeider med dem, for å fremme ivaretakelse av egne interesser og ansvar

for kommunikasjonstilgang og høreapparatteknologi. Målet er å veilede og forberede ungdom på det neste trinnet i livet, enten det er videre utdannelse eller en jobbkarriere.

Innhold:

 • Vurderingsverktøy
  for ny kunnskap og ferdigheter som ungdom trenger for å kunne ivareta egne interesser
 • Planleggingsverktøy og ressurser
  for utvikling av en læreplan som omhandler disse målområdene
 • Materiale og informasjon
  til ungdommer slik at de kan lære om hørselstap og tilgang på kommunikasjon

Fremme selvstendighet

Det finnes flere verktøy i denne veiledingen som støtter det grunnlaget ungdommen trenger for å føle seg trygg på sitt eget hørselstap og føle at de har kontroll over tilretteleggingen av kommunikasjon.

Trinn 1. Vurdering og hjelp

Finn de best egnede vurderingsverktøyene for hver enkelt og veiled også hver enkelt i fullføringen av hvert verktøy.

 

Trinn 2. Utvikle en læringsplan

Veiled ungdommen i det å identifisere egne læremål og fullføring av planene slik at de utvikler mål, målsettinger og tidslinjer for å ta tak i læreområdene definert ut fra vurderingen(e).

 

Trinn 3. Skaffe ressurser

Denne

veiledningen inneholder en mengde informasjon som skal hjelpe deg i arbeidet med ungdommen og med å utvikle kunnskap og kompetanse når det gjelder ivaretakelse av egne interesser.

 

Komme i gang

Se på ressursene og verktøyene for profesjonelle på denne nettsiden for å finne ut mer om veiledningen. Det finnes også en omfattende nettside spesielt tiltenkt for ungdom og deres foreldre med alt de trenger. Henvis dine pasienter til den fullstendige planleggingsveiledningen for ungdommer med hørselstap.

Planleggingsveiledning for ungdommer

Viktige hensyn

Døve og hørselsskadedes rettigheter
Det finnes viktige

bestemmelser

som gir spesifikke tjenester og tilgangshjelpemidler for personer med hørselstap.

Økonomiske hensyn
Ungdommer

bør oppfordres til å sjekke ut lokale finansieringsressurser og mulige støtteordninger for personlige høreapparater, assisterende teknologi, høyskole- og arbeidsopplæring samt andre potensielle tjenester.

Det er viktig å huske at det å sikre finansiering og egnet hørselsteknologi kan være vanskelig å håndtere. Noen tips for en vellykket håndtering av denne prosessen:

 • Samarbeid med ungdommen for å finne frem til det mest egnede høreapparatet, og involver alle parter i diskusjonen
 • Hjelp ungdommen med innsamling av all relevant informasjon for å finne ut av hvilken type teknologi og tilrettelegging det er behov for
 • Skaff til veie skriftlige anbefalinger til alle som er involvert

Rådgivningsverktøy for voksne

voksen

Rådgivningsverktøy for barn

pediatri