Verktøy for spesialister

Form: My personal Profile and Accomodations Plan

Dette interaktive dokumentet er beregnet for å beskrive ungdommen eller den unge voksne, deres kommunikasjonspreferanser og hvordan de bruker teknologi. Det skal deles med lærere, venner, hans/hennes arbeidsgiver om nødvendig, personell på utdanningsinstitusjon eller andre de skal samhandle med. Oppfordre ungdommer til å fylle ut, med hjelp om nødvendig, og bruke dette brevet.

Guide: Self-Advocacy Checklist-ELEMENTARY SCHOOL (ASAC-ES)

Denne sjekklisten er beregnet for å tilrettelegge for utvikling av personlig ansvar og ivaretakelse av egne interesser så tidlig som mulig. Den identifiserer ferdigheter og egnede skolenivåer. Når det er fylt ut, genereres det en liste over ferdigheter som må læres.

Guide: Sample goals and learning objectives

Mål for elever kan innebære alle områder for innholdsstandardene, dvs. lesing, skriving, tale, lytting og språk. Tale- og lyttestandarder er imidlertid et viktig sted å starte. Det er noen prøvemål og læringsmål i dette dokumentet.

Last ned

Asset: GAP - Guide to Access Planning

eBook for iPad and Tablets

Asset: GAP - Guide to Access Planning

eBook for Kindle