Funksjonsanimasjoner

Våre funksjonsanimasjoner illustrerer for pasienten hvordan våre funksjoner fungerer og hvordan de kan dra nytte av disse.

Ta en titt på funksjonsanimasjoner

DuePhone Animation
 

Slik støtter Phonak funksjonsanimasjoner deg

Phonak funksjonsanimasjoner demonstrerer for pasientene hvordan Phonak-funksjonene fungerer. De viser tydelig fordelen med funksjonen.

  • Pasientene kan både se og høre hvordan våre funksjoner fungerer.
  • Animasjonene er korte og enkle, og tar ikke opp mye tid på klinikken.
  • Hvis du deler disse animasjonene med pasienten, kan de se fordelen med å oppgradere et apparat til et høyere funksjonsnivå.

Ta en titt på tilgjengelige animasjoner

 

Rådgivningsverktøy for voksne

voksen

Rådgivningsverktøy for barn

pediatri