Animasjoner

Tittel Beskrivelse Plattform Animasjon

AutoSense OS

AutoSense OS fanger opp og analyserer lydmiljøet og blander funksjonselementer fra flere programmer i sanntid mer presist enn noen gang for å gi en problemfri lytteopplevelse.

Venture Se animasjon

Speech in Wind

Speech in Wind oppdager vindstøy i begge høreapparatene. Resultatene sammenlignes i sanntid ved hjelp av sofistikert binaural behandlingsteknologi. Apparatet med det beste talesignalet identifiseres og så streames det gode signalet til den andre siden. Quest, Venture Se animasjon

StereoZoom

StereoZoom gir en svært fokusert stråle fremover for å fokusere på en enkelt stemme i en mengde.

StereoZoom bruker teknologi for trådløs lydoverføring og avansert binaural behandling til å opprette et toveis nettverk med fire mikrofoner, noe som gjør det mulig med en svært fokusert stråle fremover.

Quest, Venture Se animasjon

auto ZoomControl

Når du ikke lett kan se ansiktet til den som snakker, for eksempel i en bil, kan auto ZoomControl zoome til hver side og bakover for enkel forståelse. Quest, Venture Se animasjon

DuoPhone

Med DuoPhone vil du høre signalet i begge ørene så snart du holder telefonen til øret. Bakgrunnsstøyen reduseres og skarpheten forbedres betydelig.

Quest, Venture Se animasjon

SoundRecover

SoundRecover er den eneste effektive måten å utvide lytteområdet på ved å gjenopprette høye frekvenser som ellers ikke ville bli hørt. Når hele lydspekteret kan høres, forbedres taleforståelsen, bevisstheten om lydmiljøet og lyttegleden. Quest, Venture Se animasjon

Tale i bil

Reduserer bredbåndsstøy i bilen for å skape et stabilt lyttemiljø for enklere kommunikasjon. Venture Se animasjon

FlexControl

FlexControl lar brukeren enkelt utføre målrettede justeringer, som i stor grad påvirker tilfredsheten. FlexControl tilpasser AutoSense OS (Venture) eller SoundFlow (Quest) og gjør den enkle handlingen med å skru en kontroll opp eller ned om til et kraftig justeringsverktøy. Quest, Venture Se animasjon

FlexVolume

FlexVolume gjør volumreguleringen et hakk mer raffinert. I stedet for lineær justering av forsterkningen opp og ned, former FlexVolume forsterkningskurven på en frekvensavhengig måte. Denne tilnærmingen gir bedre klarhet når det kreves høyere volum, mens komforten forbedres med lavere volum Quest, Venture Se animasjon

WhistleBlock

WhistleBlock skiller mellom naturlige, feedback-lignende lyder og ekte feedback. Resultatet er altså bedre hørbarhet og lydkvalitet, helt uten irriterende feedback. Quest, Venture Se animasjon

UltraZoom

Retningsmikrofonteknologi er en dokumentert metode for effektiv forbedring av taleforståelighet ved bakgrunnsstøy. UltraZoom er den adaptive, flerkanals stråleformingsteknologien og er automatisk tilgjengelig i AutoSense OS eller i et manuelt program. Quest, Venture Se animasjon

SoundRelax

SoundRelax identifiserer impulslyder umiddelbart og nøyaktig og aktiverer forsterkningsreduksjon i forhold til det originale signalets toppverdi, uten å endre maks power output (MPO). SoundRelax demper ubehagelige impulslyder uten at det går ut over talens klarhet og uten at lydbildet oppfattes som unaturlig. Quest, Venture Se animasjon