Fonemoppfatningstest

Phoneme Perception Test - Cockpit

Fonemoppfatningstesten er et unikt vurderingsverktøy for å evaluere hørbarhet for diskant og distinksjon. Det gir en klar indikasjon på om optimal høring av høyfrekvent tale er oppnådd. Testen gjelder for alle produsenter.

Detection Audiogram-mode
 

Vurdere hørsel og diskanttap

Fonemoppfatningstesten ble utformet med ett mål for øyet: forbedre taleforståeligheten til pasienten. Testresultatene gir informasjon om hvordan høreapparatet kan fininnstilles og bli enda bedre. Applikasjonen er NOAH-kompatibel og tilgjengelig på 14 språk.

 

Anvendelig og kompatibel på tvers av produsenter

Fonemoppfatningstesten er den bevisbaserte løsningen for å vurdere og forbedre den individuelle tilpasningen. Signalbehandlingsmuligheter kan enkelt sammenlignes. Den er anvendelig og kompatibel på tvers av produsenter.

 
Noah integration
 
Interface to Phonak Target
 

Grensesnitt til Phonak Target

Kombinasjonen av fonemoppfatningstest og tilpasningsprogramvare er helt unik. Det er kun tilpasningsprogramvaren Phonak Target som gir et grensesnitt for å vise og bruke resultatene av en test direkte i tilpasningen. Deling av data mellom tilpasningsprogramvaren og testprogramvaren krever NOAH.

 

Funksjoner for fonemoppfatningstest

voksen

Funksjoner for fonemoppfatningstest

funksjoner

Phonak Target™

pediatri