Brukerstøtte for LiSN-S og LiSN-S PGA

Keyvisual LiSN-S Audiologist Female
 

OSS om LiSN-S

Spørsmål: Hvem skal administrere LiSN-S?

Svar: Audiografer som tester for APD hos barn.

Spørsmål: Er LiSN-S en diagnosetest eller et undersøkelsesverktøy?

Svar: LiSN-S er en diagnosetest. Et undersøkelsesverktøy gir kun resultater i form av bestått eller ikke bestått. LiSN-S gir deg fem kvantifiserte målingsnumre og informasjon om disse resultatene er innenfor eller utenfor normale grenser, der alderen til personen som testes også tas med i betraktningen. Den normale grensen er to standardavvik under gjennomsnittsresultatet for pasientens alder.

Spørsmål: Skal LiSN-S anses som en del av høreapparatspesialistens testserie eller er det en frittstående diagnosetest?

Svar: LiSN-S er ikke utviklet som en del av en testserie og administreres som et frittstående diagnoseverktøy. Spesialisten kan selv velge å utføre andre diagnosetester, og denne avgjørelsen kan være avhengig av pasientens problemer og historikk, og tiden man har tilgjengelig. Det er imidlertid viktig at rentone audiogrammet viser normale hørselsterskler, siden LiSN-S kun er validert for subjekter med normal hørsel.

Spørsmål: Kan ett LiSN-S-verktøy kjøres på flere diagnosestasjoner?

Svar: Beklageligvis ikke, kunder må kjøpe én LiSN-S per stasjon.

Spørsmål: Hvor nøyaktig er LiSN-S?

Svar: LiSN-S har høy pålitelighet for tester og gjentatte tester. Data fra undersøkelser om pålitelighet er brukt til å utvikle poengene for kritiske ulikheter for LiSN-S. Disse poengene gjør det mulig for brukeren å avgjøre om et barn virkelig har gjort forbedringer over tid, bare ved å teste med LiSN-S igjen. Slike gjentatte tester kan være nyttige når det kommer til å avgjøre om et barns lytteferdigheter har forbedret seg etter ulike typer inngripen.

Spørsmål: Hva er kravene til systemet?

Svar: LiSN-S krever et lydbehandlet rom, siden alle normene i systemet ble samlet inn i lydbehandlede rom.

Spørsmål: Hvilke normer finnes?

Svar: Det finnes normer for nordamerikansk engelsk og for australsk engelsk. Nordamerikansk engelsk kan brukes i USA og Canada, og australsk engelsk kan brukes i Australia, New Zealand og Storbritannia. Det finnes normer for personer fra 6 til 60 år. Resultater som beregnes for personer utenfor aktuelle normative områder er ugyldig.

Spørsmål: Hvilke resultater produserer LiSN-S?

Svar: Programvaren indikerer tydelig, for alle fem mål, hvorvidt et barn er innenfor eller utenfor normale grenser. En personlig rapport som inneholder testresultatene genereres automatisk og kan lagres, skrives ut eller sendes via e-post.

Spørsmål: Hva inneholder LiSN-S-pakken?

Svar: LiSN-S består av patentert programvare, Phonak-lydkortet og spesialdesignede hodetelefoner i høy kvalitet. Pakken inneholder også tydelige instruksjoner for å installere og administrere LiSN-S.

Spørsmål: Hva er kravene til datamaskinen?

Svar: Windows XP, 7 eller 8 og CD-ROM.

Spørsmål: Kan LiSN-S kjøres på en Mac?

Svar: Nei. LiSN-S er kun kalibrert for datamaskiner som kjører Windows-versjonene som er angitt ovenfor.

Spørsmål: Kan jeg kjøre LiSN-S på en liten bærbar PC?

Svar: Det er avhengig av skjermoppløsningen på den bærbare PC-en. Den ideelle anbefalte oppløsningen for LiSN-S er 800 x 600 og høyere. Men det er mulig å navigere i programvaren ved hjelp av en bærbar PC med en oppløsning på 700 x 500. Hvis oppløsningen er mindre enn dette, er det ikke sikkert du kan se hele LiSN-S-rammen på skjermen til PC-en.

Spørsmål: Er det enkelt å oppdatere LiSN-S til fremtidige versjoner?

Svar: Ja. Programvaren har en automatisk funksjon for internettoppgradering. Det innebærer at hver gang du starter programvaren med datamaskinen koblet til internett, vil den automatisk sjekke om det er noen nye oppdateringer tilgjengelig. Disse gratis oppdateringene lastes så ned, men kun med din godkjenning. Oppdateringer kan for eksempel bestå av nye språk, nye normer for ulike aldersgrupper, nye ressurser og bakgrunnsinformasjon, rapporteringsverktøy osv.

Spørsmål: Finnes det prøveversjoner av LiSN-S?

Svar: Phonak i Sveits tilbyr ikke prøveversjoner av LiSN-S. Men det kan hende at lokale Phonak-selskaper gjør det. Ta kontakt med ditt lokale Phonak-kontor for å finne det ut.

Spørsmål: Hvordan kan jeg sørge for at jeg bruker den mest oppdaterte versjonen av LiSN-S.

Svar: Kontroller først hvilken versjon du har installert. Versjonsnummeret til programvaren står i boksen "About LiSN-S" som åpnes når du starter programvaren. Hvis LiSN-S allerede er åpen, klikker du på Help / About LiSN-S for å se denne boksen.

Installer den nyeste versjonen av LiSN-S ved å klikke på Help-menyen og velge Internet Upgrade Service. Da får du informasjon om hvorvidt det finnes en ny versjon tilgjengelig for installering. Den nyeste versjonen av LiSN-S

finner du i delen for nedlastinger.

OSS om LiSN-S PGA

Spørsmål: Hvem skal administrere LiSN-S PGA?

Svar: Audiografer, audiometrister, tilpasningsspesialister, høreapparatspesialister og klinikker som tilbyr diagnostisering og rehabilitering av pasienter med hørselstap.

Spørsmål: Er LiSN-S PGA en diagnostiserende test?

Svar: Ja. Når det brukes til å vurdere pasienter med hørselstap, gir LiSN-S PGA klare teknologianbefalinger basert på resultatet av diagnostiseringen. Med et hørselstap på mellom 3 og 6 dB i taleterskler (SRT), anbefales avansert retningsmikrofonteknologi. Med et hørselstap på 6 dB og over, anbefales FM- eller Roger-teknologi i tillegg til høreapparater.

Spørsmål: Skal LiSN-S PGA anses som en del av høreapparatspesialistens testserie eller er det en frittstående diagnostiserende test?

Svar: LiSN-S PGA er den ideelle tale i støy-testen og bør være en del av den standard diagnostiserende audiometriske testserien. LiSN-S PGA krever et forholdsvis nytt rentone audiogram.

Spørsmål: For hvilke aldersgrupper er normative data tilgjengelig?

Svar: LiSN-S PGA inkluderer normer for pasienter mellom 6 og 60 år. (Pasienter over 60 år sammenlignes med personer på 60 år.)

Spørsmål: Kan data for rentone audiogram importeres fra NOAH i LiSN-S PGA?

Svar: Nei. Data for rentone audiogram må angis ved å klikke direkte på audiogrammet.

Spørsmål: Kan ett LiSN-S PGA-verktøy kjøres på flere datamaskiner?

Svar: Ja. Programvaren kan installeres på ulike datamaskiner, men vil kun kjøre dersom Phonak-lydkortet er satt inn i USB-porten på datamaskinen. Det følger ett Phonak-lydkort med hver LiSN-S PGA-pakke. Dersom en klinikk ønsker å kjøre LiSN-S PGA parallelt på ulike datamaskiner, er det nødvendig med flere eksemplarer av LiSN-S PGA.

Spørsmål: Hva inneholder LiSN-S PGA-pakken?

Svar: LiSN-S PGA leveres med patentert LiSN-S PGA-programvare, Phonak-lydkortet og hodetelefoner av høy kvalitet. Pakken inneholder også tydelige instruksjoner for å installere og administrere LiSN-S PGA.

Spørsmål: Er det nødvendig med hodetelefoner for å administrere LiSN-S PGA?

Svar: Ja. Spesielle hodetelefoner av høy kvalitet følger med i LiSN-S PGA-pakken. Testresultater som beregnes ved bruk av andre hodetelefoner er ugyldig.

Spørsmål: Kan LiSN-S PGA administreres i frittfelt, for eksempel for å vurdere prestasjon med høreapparater eller et FM- eller Roger-system?

Svar: Nei. LiSN-S PGA er en diagnostiseringstest med hodetelefoner.

Spørsmål: Hva er kravene til datamaskinen?

Svar: LiSN-S PGA krever at en datamaskin kjører enten Windows XP, Windows 7 eller Windows 8, og en CD-ROM for å lese av CD-en til LiSN-S PGA.

Spørsmål: Kan LiSN-S PGA kjøres på en Mac?

Svar: Dessverre ikke. LiSN-S PGA er kun kalibrert for datamaskiner som kjører Windows-versjonene som er angitt ovenfor.

Spørsmål: Kan jeg kjøre LiSN-S PGA på en liten bærbar PC?

Svar: Det er avhengig av skjermoppløsningen på den bærbare PC-en. Den ideelle anbefalte oppløsningen for LiSN-S PGA er 800 x 600 piksler eller mer. Det er imidlertid mulig å navigere programvaren med en bærbar PC med en oppløsning på 700 x 500 piksler. Hvis datamaskinens oppløsning er mindre enn dette, er det ikke sikkert du kan se hele LiSN-S-rammen på skjermen.

Spørsmål: Hvilke anbefalinger gir LiSN-S PGA?

Svar: Etter å ha testet en pasient med hørselstap med LiSN-S PGA, kommer programvaren med følgende anbefalinger:

  1. Ingen ekstra hørselsteknologi nødvendig.

  2. Avansert retningsmikrofonteknologi i høreapparater anbefales.
  3. Roger

    -teknologi anbefales i tillegg til høreapparater.

Spørsmål: Hvor lang tid tar det å administrere LiSN-S PGA?

Svar: Bare fem minutter.

Spørsmål: Hva slags rapporter lager LiSN-S PGA?

Svar: En full pasientresultatrapport genereres automatisk av LiSN-S PGA-programvaren. Spesialisten kan også legge sine egne notater til rapporten før han/hun lagrer, skriver ut som PDF eller laster den ned til datamaskinen.

Spørsmål: Hvordan kan jeg sørge for at jeg bruker den mest oppdaterte versjonen av LiSN-S PGA.

Svar: Kontroller først hvilken versjon du har installert. Versjonsnummeret til programvaren står i boksen "About LiSN-S" som åpnes når du starter programvaren. Hvis LiSN-S PGA allerede er åpen, klikker du på Help / About LiSN-S PGA for å se denne boksen.

Installer den nyeste versjonen av LiSN-S PGA ved å klikke på Help-menyen og velge Internet Upgrade Service. Da får du informasjon om hvorvidt det finnes en ny versjon tilgjengelig for installering. Den nyeste versjonen av LiSN-S PGA finnes i delen for nedlastinger.

Spørsmål: Jeg har ikke internettforbindelse der LiSN-S PGA er installert. Hvordan oppgraderer jeg LiSN-S PGA til nyeste versjon?

Svar: Vi anbefaler at du laster ned den nyeste versjonen av LiSN-S PGA-programvaren fra nedlastingsdelen. Lagre denne zip-filen på en USB-minnepinne, kopier den til datamaskinen og oppgrader LiSN-S PGA.