LiSN-S og LiSN-S PGA

Enkle å administrere

LiSN-S- og LiSN-S PGA-programvaren er konfigurert i tre hovedmoduler: Pasient (database), diagnostikk (vurdering)

og rapporter. Trinnene for å kjøre programvaren er enkle å følge via instruksjoner på skjermen.

 
Snowman
 
Tricycle
 

Vurdering av romforståelse i forhold med støy (LiSN-S)

LiSN-S vurderer en persons lytteforståelse i fire ulike forhold, der måltalen kommer rett forfra.

Forhold 1: den konkurrerende støyen består av ulike stemmer som kommer fra venstre og høyre side.

Forhold 2: den konkurrerende støyen består av den samme stemmen som måltalen, men kommer fra venstre og høyre side.

Forhold 3: den konkurrerende støyen består av andre stemmer enn måltalen og kommer fra venstre og høyre side.

Forhold 4: den konkurrerende støyen bruker den sammen stemmen som måltalen og kommer forfra som måltale.

 

Vurdering av forståelse av tale i støy (LiSN-S PGA).

LiSN-S PGA vurderer en persons oppfattelse i støy, der måltalen kommer direkte forfra og konkurrerende støy,

som består av ulike stemmer, kommer fra venstre og høyre side.

 
Teddy Bear
 
Skateboard
 

Vurderinger for ulike engelsktalende

LiSN-S og LiSN-S PGA

bruker normative data for australsk engelsk og amerikansk engelsk for personer mellom 6 og 60 år.

Testene er eksklusivt dedikert til personer som har amerikansk engelsk eller australsk engelsk som morsmål.

 

Trinn for testing og rapportering som er enkle å følge

Etter at audiografen har startet testen, angir han/hun antall ord som pasienten gjenga korrekt i avspillingsskjermbildet. Når testen er fullført, genererer programvaren tydelige rapporter. Disse viser om en pasient er innenfor eller utenfor de normale grensene, før audiografen kommer med anbefalinger til egnede teknologiløsninger.

 
BeachToys
 
Roger Doll
 

Styring av pasientdatabase er tilgjengelig

En intuitiv databasemodul brukes for å legge inn og redigere pasientopplysninger samt data for rentone audiogram, som enkelt legges inn ved å klikke direkte på diagrammet på skjermen.