Testene LiSN-S og LiSN-S PGA

Vurderingsverktøy for romlig, auditiv informasjon (LiSN-S) og tale i støy

(LiSN-S PGA).

Download

LiSN-S V2.6 full version ZIP, 695 MB

LiSN-S V2.6 update EXE, 26 MB

Standarden for Tale i støy-testing

LISN-S har fire trinn og vurderer normalhørendes evne til å forstå tale når det kommer støy fra ulike retninger.

LISN-S PGA har ett trinn og tester evnen personer med hørselstap har til å

forstå tale i støy, og anbefaler hørselsteknologien som passer best.

Både testen LiSN-S og LiSN-S PGA finnes på den samme DVD-en.

Oppgrader til den nyeste versjonen

LiSN-S V2.6 oppdatering EXE, 22 MB

 
Roger-logo