Phonak Target

Oppdag lydens vidunder med Phonak Target

Phonak Target omfatter ikke bare de tilpasningsverktøyene du forventer, men også unike funksjoner som vil gjøre tilpasningen enklere, slik at du får mer tid til å fokusere på behovene til pasienten.

 
Grunner til at du kommer til å like Phonak Target™
 

Nye funksjoner i Phonak Target 7.0

Phonak Target Software 7.0 APD
 

Adaptive Phonak Digital 2.0

Adaptive Phonak Digital 2.0 er en ny behandlingsalgoritme i Phonak Paradise-høreapparater.

 
Overtuning av feedback-terskel
 

Overtuning av feedback-terskel

Overtuning av feedback-terskel gir audiografen mer kontroll og fleksibilitet for å oppnå ønsket forsterkning av høye frekvenser.

 
AutoSense OS 4.0™
 

AutoSense OS 4.0™

AutoSense OS 4.0 er utviklet med kunstig intelligens (AI) og er Phonaks automatiske operativsystem som styrer alle funksjonene for hørselsytelse. I Phonak Paradise-høreapparater får brukere ikke bare fordelen med de eksisterende funksjonene, men også de nye funksjonene for hørselsytelse, som er utviklet spesielt for å løse kjente hørselsutfordringer som brukere opplever hver dag.

 
Speech Enhancer
 

Speech Enhancer

Speech Enhancer er laget for å forsterke toppene i et talesignal i stille situasjoner.

 
Phonak Target Software 7.0 DNC
 

Dynamic Noise Cancellation

En funksjon for å eliminere romstøy som virker i kombinasjon med en retningsbestemt stråleformer for å forbedre signal-til-støy-forholdet i utfordrende situasjoner.

 
Motion Sensor Hearing
 

Motion Sensor Hearing

Motion Sensor Hearing justerer retningsmikrofonen og innstillingene for Dynamic Noise Cancellation til den registrerte aktiviteten til brukeren.

 
Soft noise reduction
 

Soft noise reduction

Soft noise reduction reduserer forsterkning av lyder som klokketikking eller viftestøy.

 
Phonak Target Software 7.0 Tab control
 

Tap Control

Tap Control-opplæring gir mulighet til å veilede brukeren i hvordan han/hun dobbelttrykker på riktig måte for å aktivere Tap Control-funksjonaliteter, f.eks. sette streaming på pause / gjenoppta streaming fra en tilkoblet Bluetooth®-enhet, motta eller avslutte anrop fra en tilkoblet iOS- eller Android-telefon, og tilgang til taleassistenten på smarttelefonen.

 
Phonak Target Software 7.0 Loss allert
 

Tilkoblingsvarsler

Et signal for å informere brukeren om tap av eller avbrudd i kommunikasjonen mellom høreapparater.

 
Phonak Target Software 7.0 Client notes
 

Mer tydelig visning av Merknader

Skriv og se notater gjennom tilpasningsøkten og angi påminnelsesvarsler.

 

Funksjoner - Target 6.2

Funksjoner

Phonak Marvel trial hearing aids
 

Phonak Trial™

Fleksibiliteten til å tilby ulike funksjonsnivåer i ett enkelt apparat er tilgjengelig med Phonak Paradise og Marvel. Muligheten til å endre funksjonsnivåene i Target gjør det mulig å ta hånd om brukerens behov fra første besøk eller fylle oppholdet under reparasjoner.

 
PT6.2.7_AD_RS.png
 

AudiogramDirect med Remote Support

AudiogramDirect kan brukes som en del av tilpasningsprosessen for å teste brukerens hørsel direkte gjennom høreapparatene. I Phonak Target 6.2.7-versjonen er denne funksjonen tilgjengelig under en Phonak Remote Support-økt. AudiogramDirect er utviklet for å kontroll av hørselen til en bruker under en oppfølgingsøkt, men kan nå også gi et utgangspunkt for en ny ekstern førstegangstilpasning.

 
Trykknapp
 

Presis og fleksibel fininnstilling

Den presise kurven viser nøyaktig informasjon (f.eks. om bruk av forsterkning og MPO), mens de ulike fininnstillingsverktøyene gjør det mulig med fleksible justeringer om nødvendig.

Den presise kurvevisningen gir nøyaktig informasjon, f.eks. om anvendt forsterkning og MPO, mens de ulike verktøyene for fininnstilling muliggjør fleksible justeringer ved behov. Både kurvevisningen og verktøyene for fininnstilling er gode grunner til at Phonak Target er kjent for å være brukervennlig, transparent og stabil.

 
Pushbutton
 

Unik trådløs arbeidsflyt for tilpasning

Phonak-høreapparater med direkte tilkobling, Target-tilpasningsprogramvare og Noahlink Wireless utgjør en komplett trådløs tilpasningsløsning som ikke krever at en enhet bæres på kroppen. Denne kombinasjonen, som bare finnes for Phonak, gir grunnlag for trådløs arbeidsflyt. Høreapparater med direkte tilkobling identifiseres enkelt ved å trykke på knappen på høreapparatet, de vises da i listen over over tilgjengelige enheter. Høreapparatene tilordnes, og tilpasningsprosessen fortsetter slik at audiografene og brukerne får en sømløs, problemfri tilpasningsopplevelse.

Mer informasjon om Noahlink Wireless

 
Automatisk nedlasting av Target-oppdateringer
 

Automatisk nedlasting av Target-oppdateringer

Target laster automatisk ned nye oppdateringer i bakgrunnen uten å forstyrre tilpasningsprosessen. Når innstillingene er lagret og Target lukkes, informeres det om at det er en ny oppdatering tilgjengelig med en oversikt over alle de nye tilgjengelige funksjonene, og gir mulighet til å starte installasjonen av denne nye oppdateringen.

 
Fininnstilling av hørbarhet for Target
 

Automatisk valg av erfaringsnivå

Phonak Target forhåndsvelger automatisk erfaringsnivå for nye tilpasninger ved å se på informasjon fra tilpasningsøkter, enten i Noah eller en frittstående løsning. Dette legger grunnlaget for en mer individuell førstegangstilpasning og drar nytte av alle fordelene til det nye AutoSense OS for brukerne.

 
PT61_JM_Defaults.jpg
 

Standardinnstillinger for Junior-modus

Tilpasning for barn krever en holistisk, tverrfaglig tilnærming. Avhengig av barnets alder, tilbyr Junior Mode i Phonak Target aldersspesifikk DSL- eller NAL-standarder og høreapparatkonfigurasjoner som er optimalisert for å dekke behovene til barn og deres familier. Junior Mode har fire alderstrinn: 0–3, 4–8, 9–12 og 13–18 år. (Se nye standardinnstillinger for DSL og NAL i Junior Mode i tabellen.)

 
PT61_ECLD.jpg
 

RECD-forbedring

Behandlingen og visningen av RECD-kurver og de tilsvarende måleforholdene er forbedret for å forenkle bruken samtidig som standarden IEC 61669 overholdes.

 
TargetMatch
 

TargetMatch

TargetMatch er et automatisk veiledningssystem for Real Ear-og testboks-målinger utviklet av Phonak i samarbeid med Otometrics. Det gir deg fordelene med en problemfri, trinnvis arbeidsflyt som veileder deg gjennom prosessen med plassering av probeslange, Real Ear- og 2cc/testboks-målinger og automatisk eller manuell måltilpasning. Dette er en enkel og effektiv metode for å inkludere verifisering i tilpasningprosessen.

Se www.otometrics.com/aurical for mer informasjon om AURICAL fra Otometrics

TargetMatch – neste generasjons verifisering

 
PT60_benefitdemo.jpg
 

Demonstrasjon av fordeler

Et effektivt rådgivningsverktøy utviklet for å la brukere og deres samtalepartnere oppleve hørsel med høreapparater sammenlignet med  ingen høreapparater, monoaural sammenlignet med binaural hørsel og for å sammenligne teknologinivåer, alt gjennom standard hodetelefoner.

 
Mottakerkontroll
 

Skjermbilde for akustiske parametere med mottakerkontroll

Phonak Target registrerer automatisk og kobler sidene sammen når de akustiske parametrene er de samme. I tillegg gir Target mottakerkontroll ved å kryssjekke mottakeren mot det som er valgt i tilpasningsprogramvaren.

 
Sammenligne innstillinger i Target
 

Sammenligne innstillinger

Dette nyttige verktøyet er den mest praktiske metoden for å sammenligne de siste justeringene med tidligere innstillinger. Med denne unike funksjonen kan du sammenligne og velge programmer fra tidligere tilpasninger uten å forlate økten. Det første bildet tas automatisk etter at høreapparatene kobles til programvaren. Under fininnstilling kan flere bilder tas manuelt når som helst. Ved å bruke lyder fra den integrerte mediespilleren kan du involvere brukerne direkte i valg av foretrukne innstillinger.

 
Overføre innstillinger på tvers av modeller
 

Overføre innstillinger

Funksjonen for å overføre innstillinger gjør det enkelt og greit å overføre viktige elementer fra den tidligere tilpasningen til den nye tilpasningen mellom modeller, produktserier og programvareversjoner fra iPFG 2.5 og fremover. Overførte elementer omfatter tilpasningsformelen, de finjusterte frekvensresponsene og den tilpassede programstrukturen. Det gjør prosessen med å migrere tilpasningsinnstillinger mer effektiv, for eksempel når bruker får nye apparater.

 
Real Ear-kalibrering
 

Real Ear-kalibrering

Individuelle data utover audiogrammet og den utvalgte akustiske sammenkoblingen er avgjørende for å få nøyaktige resultater og en bedre første tilpasning. Det er mulig å teste og evaluere Phonak-høreapparatene direkte i brukerens øre. Feedback- og Real Ear-testen kombinerer den individuelle feedback-terskelen, RECD-data og de akustiske parameterinnstillingene for å danne en mer nøyaktig tilpasningsberegning. Ekstra testutstyr er ikke nødvendig.

 
Phonak Target Software 7.0 Auto acclimatization
 

auto Acclimatization

Høreapparatspesialisten kan angi en varighet slik at forsterkningen på høreapparatet automatisk øker til et angitt forsterkningsnivå Fordelen for brukeren er at høreapparatet gradvis og bekvemt akklimatiserer seg, i stedet for at du må øke forsterkningen, økt for økt. Det er en klar fordel at du ser det nøyaktige forsterkningsnivået som er prosessert i høreapparatet. 

 
AudiogramDirect
 

AudiogramDirect

Test brukerens hørsel direkte gjennom høreapparat som er tilpasset i Phonak Target. AudiogramDirect gir en mer personlig forhåndsberegning, som fører til mindre fininnstilling.

I tillegg kan du sammenligne testresultatater som er hentet inn i ulike økter uten å måtte avslutte tilpasningsøkten. Du kan overlappe to kurver i samme visning for enkel sammenligning og vise utviklingen til pasientens hørselstap over tid, en funksjon som er svært nyttig i rådgivningsprosessen.

 
Anbefalinger for fininnstilling
 

Anbefalinger for fininnstilling

Det er kun Phonak Target som gir et grensesnitt for å vise og benytte resultatene til en foregående fonemoppfatningstest (PPT) for å forbedre den individuelle tilpasningen av høreapparater. Det gir en klar indikasjon på om optimal hørsel av høyfrekvent tale er oppnådd med de valgte høreapparatene.

Mer informasjon om fonemoppfatningstest

 
Fininnstilling av hørbarhet for Target
 

Fininnstilling av hørbarhet

Dette er en effektiv måte å spesialtilpasse innstillinger på, for ivareta hver enkelt brukers individuelle preferanser og lyttebehov. Denne tilnærmingen dekker behovet for fininnstilling til et spesielt lyttemiljø, slik som tale, egen stemme, generell lydstyrke og individuelle fonemer som er avgjørende for talegjenkjenning og taleforståelighet. Justeringer påvirker bare forsterkningsnivåer og frekvenser som er relevante for å øke de valgte stimulienes hørbarhet. Endringsområdene er fremhevet i kurvevisningen samt i forsterkningstabellen. Med funksjonen for fininnstilling av hørbarhet kan du dekke brukerens behov på en rask og nøyaktig måte.

 
Client view and second screen
 

Pasientvisning og sekundær skjerm

Phonak Target har en ressurs for å gjøre rådgivningsprosessen enklere for brukere og deres samtalepartnere. Informasjon om hørsel, hørselstap og produkter kan presenteres på dataskjermen eller på en sekundær skjerm. Visningsalternativet Real Time Display brukes for justering og rådgivning. Forbedret taleforståelse, forsterkning, lydsignal, SoundRecover2 og kanaloppløsning kan enkelt demonstreres, spesielt med de tilgjengelige stereo- eller surroundlydene. [Klientvisning] er lett tilgjengelig i brukerøkten i det øvre høyre hjørnet.

 
Tinnitus Balance
 

Tinnitus Balance

Tinnitus Balance støygenerator gir viktige verktøy som støtter din metode for å lindre tinnitus. Forsterkning kan dempes for manuelle programmer (dvs. kun for bruk av støygenerator). Bruken av bredbåndslyd er vanlig ved lindring av tinnitus, enten ved maskering eller i lydterapi.

 

1Krever Phonak Target 5.2 eller nyere

Brukerstøtte for Target

brukerstøtte for Target

Systemkrav for Target

systemkrav