Vilkår for bruk

Sonova er den ledende produsenten av innovative hørselsløsninger. Gjennom varemerkene for vår kjernevirksomhet, Phonak, Unitron, Advanced Bionics og Connect Hearing,

tilbyr vi kundene en av de mest omfattende produktporteføljene i bransjen. Denne nettsiden eies og drives av Sonova AG. Ved å gå inn på og bruke denne nettsiden godtar du disse vilkårene.

Ansvarsfraskrivelse fra garantier

Vi har forsøkt, og vil fortsette å gjøre vårt beste for å gi nøyaktig og oppdatert informasjon. Men vi gir ingen garanti eller representasjon, uttrykt eller indirekte, at informasjonen på disse sidene, eller som det refereres til her, er nøyaktig eller komplett. Videre skal Sonova ikke på noen måte være ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige skader, eller følgeskader som kommer av bruk av, tilgang til eller manglende evne til å bruke denne informasjonen. I tillegg skal ikke Sonova på noen måte være ansvarlig for mulige feil eller utelatelser i innholdet her. Dette gjelder spesielt for eventuelle referanser til produkter og tjenester som leveres av Sonova. Informasjonen på denne nettsiden kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller skrivefeil. Sonova kan også gjøre forbedringer og/eller endringer i produktene og/eller programmene som er beskrevet i denne informasjonen når som helst uten varsel på forhånd, og er ikke ansvarlig på noen måte for mulige konsekvenser av slike endringer.

Informasjon som Sonova publiserer på internett, kan inneholde referanser eller kryssreferanser til produkter, programmer eller tjenester fra Sonova, illustrert eller beskrevet, som ikke er presentert eller tilgjengelig i ditt land. Slike referanser innebærer ikke at Sonova har til hensikt å presentere slike produkter, programmer eller tjenester i ditt land. Du kan få mer informasjon av din lokale forretningskontakt fra Sonova.

Det er opp til deg å ta forholdsregler for å sikre at det du velger å bruke ikke har virus, ormer, trojanere eller andre skadelige elementer. Sonova er ikke under noen omstendigheter ansvarlig overfor noen parter for direkte, indirekte, spesielle skader eller andre følgeskader ved bruk av denne nettsiden, inkludert, uten begrensning, tapte inntekter, brudd i virksomhet, tap av programmer eller andre data på informasjonsstyringssystemet eller annet, selv om vi er varslet uttrykkelig om muligheten for slike skader.

Ingen profesjonelle råd

Nettsiden og innholdet på den utgjør ikke medisinsk, juridisk eller noen andre typer profesjonelle råd. Informasjon knyttet til ulike hørselstilstander og deres behandling er ikke ment som erstatning for råd som gis av audiografer eller annet helsepersonell. Rådfør deg med audiografen eller annet helsepersonell for medisinske råd eller før du endrer medisinsk eller audiologisk behandling.

Lenker

Innhold fra tredjeparter kan vises på eller være tilgjengelig fra nettsiden. Sonova er ikke ansvarlig for og tar ikke noe ansvar for innhold fra tredjeparter.

I tillegg kan denne nettsiden oppgi lenker eller referanser til andre nettsider som ikke er knyttet til Sonova, men Sonova er ikke ansvarlig for innholdet på slike sider, og tar ikke ansvar for eventuelle skader som oppstår på grunn av brukerens tilgang til slike sider. Lenker til andre nettsider er bare oppgitt av praktiske årsaker for brukere av vår nettside.

Sosiale medier

Hvis du går inn på et Sonova internettsamfunn der innholdet genereres av individuelle medlemmer, er ikke Sonova ansvarlig for materiale som postes på disse sosiale mediene og garanterer ikke innholdet, nøyaktigheten eller bruken av innholdet på denne siden. Meningene og informasjonen som postes på slike sider gjenspeiler kun synspunktene og meningene til disse medlemmene og reflekterer nødvendigvis ikke Sonovas posisjon. Sonova kan ikke bekrefte gyldigheten til et individuelt medlem som påstår å være medisinsk personell eller audiograf.
Sonova respekterer rettighetene til personer som bruker sosiale medier til å ytre sine synspunkter og meninger. Men i våre sosiale mediekanaler forbeholder vi oss retten til å fjerne kommentarer som anses som upassende, utenfor emnet, uhøflige eller som brukes til å fremme nettsider til tredjeparter, initiativer, eller produkter og forsøk på salg, kjøp eller pengeinnsamling.

Selskapene i Sonova Group er ledende leverandører av innovative hørselsløsninger. Vi samhandler med ansatte og kolleger, kunder, forretningspartnere og publikum med respekt, toleranse, ærlighet og troverdighet. Du skal kjenne til og følge retningslinjer for oppførsel: de samme prinsippene og reglene som gjelder for aktiviteter for ansatte i Sonova Group generelt, gjelder også for aktiviteter på internett.

Opphavsrett

Alt innholdet på denne Sonova-nettsiden er underlagt opphavsrett med enerett.
Du kan fritt titte gjennom nettsiden, men du kan bare gå inn på, laste ned eller bruke informasjon fra denne nettsiden, inkludert tekst, bilder, lyd og video ("informasjonen") til eget, ikke-kommersielt bruk. Du kan ikke distribuere, endre, overføre, gjenbruke, poste på nytt eller bruke informasjonen til kommersielle formål, uten skriftlig tillatelse fra Sonova. Du må beholde og gjengi hver eneste melding om opphavsrett eller andre meldinger om eiendomsrett på all informasjon du laster ned.
Du skal anta at alt du ser eller leser på denne siden har opphavsrett hvis ikke annet er oppgitt, og kan ikke brukes unntatt som angitt i disse vilkårene eller i teksten på siden, uten skriftlig tillatelse fra Sonova.

Varemerker

Du skal anta at alle produktnavn som vises på denne siden, enten det vises i stor skrift eller ikke, i kursiv eller med varemerkesymbolet er varemerker som tilhører Sonova eller andre parter. Ingen lisens til eller rett i slike varemerker er gitt til eller tildelt deg.

Revideringer

Sonova kan når som helst revidere disse vilkårene ved å oppdatere denne posten. Du er bundet av slike revideringer og skal derfor besøke denne siden med jevne mellomrom for å se gjennom de gjeldende vilkårene du er bundet til.