Arrangementer

Få kontakt med Phonak og kolleger på kommende arrangementer, eller gå inn i presentasjonsarkiver fra tidligere arrangementer.

Phonak Fagseminar 2022

Nettverk.png
 

Phonak Fagseminar er en heldagskonferanse i Oslo sentrum for personer som jobber innen audiologi og hørselsomsorg.
Årets tema er Well Hearing is Well Being og vi har fått med følgende foredragsholdere;
• Julia Sarant fra University of Melbourne vil dele sin kunnskap om vi kan utsette kognitiv svekkelse hos eldre ved bruk av høreapparater.
• Jack Holman fra University of Glasgow foreleser om sammenhengen mellom nedsatt hørsel og fatigue.
• Jorunn Solheim vil fortelle om sitt studie omkring samhandling i hørselsomsorgen med eldre brukere