Arrangementer

Få kontakt med Phonak og kollegaer på kommende arrangementer.

Phonak Fagseminar 2023

PH_Pic_Audeo-L-R_UseCaseSpeechUnderstanding_5556x3704.png
 

Phonak Fagseminar er en heldagskonferanse i Oslo sentrum for personer som jobber innen audiologi og hørselsomsorg.
Årets tema er som tidligere Well-Hearing is Well-Being, og vi er glade for å ha fått med blant andre disse foredragsholderne;
•    Anu Sharma – Professor ved University of Colorado Boulder vil blant annet dele sine forskningsresultater - Nevrokognitive hjerneforandringer med hørselstap: effekten av behandling med høreapparat.
•   Hege Saltnes -  Spesialist i psykiatri snakker om Hvordan forberede seg på den vanskelige samtalen og hvordan kan en møte personer som er langt nede.