Opplæring for ComPilot / ComPilot II

Guide: ComPilot II Fast Facts

Video: Slik bruker du ComPilot

Video: Compilot med bruk av en trådløs hjemmetelefon

Video: Lade ComPilot i TVLink S

Video: Godta telefonsamtaler med ComPilot

Video: Koble ComPilot til en telefon

Video: Koble ComPilot til TVLink

Video: Se på TV ved hjelp av ComPilot og TVLink

Video: Ringe med ComPilot

Video: Maksimal avstand mellom ComPilot og en mobiltelefon

Video: Sammenkoble ComPilot og TVLink S-basestasjon

Video: Sammenkoble ComPilot og mobiltelefon

Video: Pause og forsett avspilling med TVLink S

Video: Svare på en samtale med ComPilot og TVLink

Video: ComPilot II, den flerfunksjonelle lydstreameren