Opplæring for Roger Select™

Bruksanvisning: ERC

Electronic Repro Center AG

Guide: Roger Select

Guide: Roger Select Fitting Guide

Guide: Making phone calls with Roger Guidebook

(for professionals)

Brosjyre: Roger in challenging listening situations

Instruksjonsvideoer

Video: Introduksjon til Roger Select

Video: Roger Select – fordeler

Video: Slik bruker du Roger Select

Video: Slå Roger Select av og på

Video: Koble Roger Select til Bluetooth

Video: Ringe med Roger Select

Video: Slik bruker du Roger Select ved sidesamtaler

Video: Slik bruker du Roger Select med én enkelt taler

Video: Slik aktiverer og opphever du stillefunksjonen på Roger Select

Video: Slik lader du Roger Select med strømforsyning

Video: Koble Roger Select til mottakere

Video: Alternative måter å lade Roger Select på

Video: Slik bruker du Roger Select i en gruppe

Video: Slik lytter du til en mobilenhet med Roger Select