Opplæring for Roger Table Mic II

Video: Daglig bruk av Roger Table Mic II

Video: Roger Table Mic daglig bruk