Zabłyśnij w rozmowie dzięki Lumity

Badania rynkowe (MarkeTrak IX) pokazują, że użytkownicy aparatów słuchowych zgłaszają korzyści społeczne wynikające z używania aparatów słuchowych, takie jak większe zaangażowanie w zajęcia grupowe i pozytywny wpływ na relacje4. Phonak Lumity zaprasza Twoich pacjentów do doświadczenia ewolucji rozumienia mowy dzięki Technologii Phonak SmartSpeech™.

AutoSense OS 5.0 identyfikuje środowisko dźwiękowe i steruje funkcjami Technologii SmartSpeech, aby zoptymalizować rozumienie mowy i wysiłek słuchowy. 3,4,5

Dodatkowo Słuchawka ActiveVent™ 4 i/lub technologia Roger™ 5 zwiększają możliwości aparatów słuchowych w hałasie i/lub z odległości.

Odkryj Phonak Audéo Lumity

 
Phonak Audeo Lumity - rechargeable hearing aid that boosts speech understanding
 
 
 
Hear from back and sides

Detekcja mowy niezależnie od kierunku

Dzięki SpeechSensor pacjenci mogą dobrze słyszeć i precyzyjnie wykrywać mowę niezależnie od kierunku, z którego ona dochodzi.5  

Dowiedz się więcej

 
Phonak Paradise hearing aid. Personalized digital solutions

Indywidualne rozwiązania cyfrowe

Potężne inteligentne aplikacje zapewniają dostęp do funkcji umożliwiających personalizację odczuć pacjenta.****

Więcej informacji

 
Hear conversations easier

Popraw kierunkowość w hałasie

StereoZoom 2.0 daje pacjentom jeszcze bardziej skoncentrowane kształtowanie charakterystyki kierunkowej, aby skupić się na mowie z przodu w trudnych warunkach słyszenia.

Więcej informacji

 

Literatura na temat Paradise

promo-image

Badania oparte na dowodach są podstawą podczas tworzenia produktów marki Phonak. Każda funkcja bazuje na badaniach naukowych, dzięki czemu tworzymy aparaty słuchowe zapewniające doskonałe wrażenia słuchowe.

Odkryj badania stojące za Paradise

Przypisy

* RogerDirectTM wymaga instalacji odbiorników Roger w aparatach słuchowych marki Phonak przez protetyka słuchu
**w porównaniu z Phonak Audéo Marvel
*** na wielokrotne zanurzanie do 50 cm
****W celu uzyskania dostępu do danych dotyczących zdrowia wymagane jest utworzenie konta w aplikacj

1. Winkler, A., Latzel, M., & Holube, I. (2016). Open Versus Closed Hearing-Aid Fittings: A Literature Review of Both Fitting Approaches. Trends in hearing, 20, 1-13. https://doi.org/10.1177/2331216516631741
2.Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature. Manuscript in preparation.
3. Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed November 2020.

Latzel, M. & Hobi, S. (2022) ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed August 2022.

Thibodeau L.M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404–411.

Woodward,J and Latzel, M (2022) New implementation of directional beamforming configurations show improved speech understanding and reduced listening effort.Phonak Field Study News in preparation. Expected end of 2022.

4. Abrams, H.B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16. Retrieved from https://www.hearingreview.com/2015/05/introduction-marketrak-ix-new-baseline-hearing-aid-market/ on March 25, 2021

5. Oldenburg April 2022 https://polarionalm-phonak.sonova.com/polarion/redirect/project/STUDYREQUEST/workitem?id=SRF-386

IOS jest znakiem towarowym firmy Cisco Technology, Inc.

Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi własnością Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez Sonova AG jest objęte licencją.