Informacje o firmie Phonak

Oddziały na całym świecie

Jesteśmy światowym dostawcą technologii wspomagających słyszenie. Dzięki rozległej sieci międzynarodowych filii i dystrybutorów jesteśmy już obecni w ponad 100 krajach.

 
Global locations
 

Rosja

Sonova RUS LLC
Tverskaya Street nr 12, Bldg 9
Office 103
125009 Moscow
Russian Federation

Phone: +7 495 788 02 01/03/04
Fax: +7 495 788 02 05
E-Mail: infophonak@phonak.ru
Website: www.phonakpro.ru

Phonak CIS LLC
Tverskaya Street nr 12, Bldg 9
Office 103
125009 Moscow
Rosja

Telefon: +7 495 788 02 01/03/04
Faks: +7 495 788 02 05
Adres e-mail: infophonak@phonak.ru
Strona internetowa: www.phonak.ru

 
Global Locations