Obrazy i logo

Phonak oferuje różnorodne zdjęcia produktów i logo, które pomogą Ci zwiększyć wartość i żywotność reklam oraz stworzyć skuteczne, przyciągające uwagę materiały marketingowe.

Poniżej znajduje się szereg obrazów produktów, do użycia których w reklamach gorąco zachęcamy, niezależnie od tego, czy mowa jest o reklamach w telewizji, gazetach i czasopismach lub też ulotkach rozsyłanych pocztą. Prosimy zapoznać się z warunkami korzystania dostępnymi tutaj.

WAŻNA UWAGA: Poniższe pliki mają duży rozmiar — to elementy graficzne w dużej rozdzielczości przeznaczone do użytku przez wewnętrzny dział graficzny firmy, dział projektowy czasopisma lub wydawnictwo. Nie wszystkie spośród poniższych plików są zgodne ze standardowymi edytorami tekstu; do ich otwarcia może być konieczne użycie bardziej zaawansowanych programów graficznych oraz edytorów, takich jak Photoshop, Illustrator, InDesign i inne podobne programy.

Logo marki Phonak

logo_phonak_life_is_on_icon_300x300.jpg

Logo firmy Phonak — CMYK

.eps (506 kB)

logo_phonak_life_is_on_pantone_icon_300x300.jpg

Logo firmy Phonak — Pantone

.eps (505 kB)

logo_phonak_life_is_on_icon_300x300.jpg

Logo firmy Phonak — RGB 300 dpi

.jpg (177 kb)

Cat Page Power Combination Blocck Logo Roger

Logo Roger — CMYK

.eps (627 kb)

Zdjęcia aparatów słuchowych

Nowość
PH_Packshot_Naida_P-UP_Pair_with_logo_050-0818-P6.jpg

Naída Paradise — zdjęcia
(wszystkie zdjęcia)

.zip (3.7 mb)

Nowość
Phonak AB Bimodal - Naída CI M - Naída Link M

Naída Link M — zdjęcia
(wszystkie zdjęcia)

.zip (0.5 mb)

Nowość
Phonak AB Bimodal - Sky CI M - Sky Link M

Sky Link M — zdjęcia
(wszystkie zdjęcia)

.zip (1.6 mb)

pic_beautyshot_audeo_m_family_700x600pix.png

Audéo Marvel — zdjęcia
(wszystkie zdjęcia)

.zip (14,1 mb)

Sky M family

Sky Marvel — zdjęcia
(wszystkie zdjęcia)

.zip (7.87 mb)

Pic_productshot_Bolero_M_family_390x293pix.jpg

Bolero M — zdjęcia
(wszystkie zdjęcia)

.zip (1.13 mb)

Naida M

Naída M — zdjęcia
(wszystkie zdjęcia)

.zip (77.1 mb)

Packshot_Virto_M_ITC_312_DIR_pair_F06_S06_PB.png

Virto M & Virto M-Titanium szystkie zdjęcia
(wszystkie zdjęcia)

.zip (89.6 mb)

Beautyshot Audéo B

Audéo B — zdjęcia
(wszystkie zdjęcia)

.zip (141 mb)

family_bolero_b_700x700.png

Bolero B — zdjęcia
(wszystkie zdjęcia)

.zip (102,7 mb)

Packshot Virto B 10 pair (S)

Virto B — zdjęcia
(wszystkie zdjęcia)

.zip (29,7 mb)

Beautyshot Naída B family

Naída B — zdjęcia
(wszystkie zdjęcia)

.zip (69,5 mb)

beautyshot_sky_b_family_700x600.png

Sky B — zdjęcia
(wszystkie zdjęcia)

.zip (88,2 mb)

Beautyshot CROS B Family

CROS B — zdjęcia
(wszystkie zdjęcia)

.zip (24,2 mb)

phonak_vitusplus_family_reasontobelieve_800x500.jpg

Vitus / Vitus+ — zdjęcia
(wszystkie zdjęcia)

.zip (24,2 mb)

Zdjęcia akcesoriów bezprzewodowych

Nowość
Phonak_Packshot_Roger_On_front_perspective.jpg

Zdjęcia urządzenia Roger On

.zip (1.0 mb)

Nowość
PH_Packshot_Roger_NeckLoop_lying_042-4001-P5.png

Zdjęcia urządzenia Roger Neckloop

.zip (1.0 mb)

Phonak RemoteControl

Zdjęcia urządzenia Phonak RemoteControl

.zip (0.5 mb)

PartnerMic

Zdjęcia urządzenia Phonak PartnerMic

.zip (0.5 mb)

Beautyshot TV Connector

Zdjęcia urządzenia TV Connector

.zip (4,35 mb)

Rodzina produktów Roger Pen

Zdjęcia mikrofonu Roger PenTM 

.zip (202 MB)

ComPilot Air II

Zdjęcia urządzenia ComPilot Air

.zip (13,3 MB)

Urządzenie ComPilot II

Zdjęcia urządzenia ComPilot II

.zip (18,4 MB)

Zdjęcia telefonu Dect II

Zdjęcia telefonu Dect II

.zip (14,2 MB)

PilotOne II

Zdjęcia urządzenia PilotOne II

.zip (9,9 MB)

iCube II

Zdjęcia urządzenia iCube II

.zip (19,7 MB)

Zdjęcie urządzenia TV Link II

Zdjęcia urządzenia TV Link II

.zip (31,3 mb)

Packshot_Roger_Select_family.png

Zdjęcia mikrofonu Roger Select

.zip (15,7 mb)

Beautyshot Roger Table Mic II

Zdjęcia mikrofonu Roger Table Mic II

.zip (11,2 mb)

Szukasz czegoś innego? Skontaktuj się z nami

Dozwolone sposoby użycia

Użytkownik może wyświetlać Materiały i używać ich w celu promocji i sprzedaży produktów firmy Phonak oraz przekazywania informacji o usługach powiązanych z produktami.

W odniesieniu do powyższego zaznaczamy, że prawo nadane na mocy niniejszych warunków nie obejmuje niezgodnego z prawem użycia w kontekście wprowadzającej w błąd lub nieuczciwej reklamy urządzeń medycznych. Ponadto użytkownik zobowiązuje się ściśle przestrzegać obowiązujących praw i przepisów, jak również wszelkich kodeksów etyki i postępowania powiązanych z użyciem Materiałów, zwłaszcza w związku z promocją urządzeń medycznych. W związku z powyższym zalecamy zwrócenie uwagi na zgodność reklamy z prawem i przepisami obowiązującymi w danym regionie.

Ograniczone wykorzystanie

Niektóre spośród Materiałów podlegają ograniczeniom. Należy uważnie zapoznać się z odpowiednimi objaśnieniami w celu zagwarantowania zgodności ze wspomnianymi ograniczeniami.


Zabronione wykorzystanie

Modyfikacja Materiałów jest dozwolona wyłącznie w przypadku, gdy przebiega ona zgodnie z naszymi Wytycznymi dotyczącymi marki. Z Materiałów nie należy korzystać w żaden sposób, który spowodowałby zniekształcenie treści, który miałby charakter dyskryminacyjny lub który szkodziłby interesom firmy Phonak lub jej firmom stowarzyszonym. Użytkownikowi zabrania się wysyłać, publikować lub przekazywać Materiały innym, zewnętrznym stronom trzecim.

Oświadczenia i gwarancje

Materiały są dostarczane „tak jak są”, bez jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do spełnienia przez nie wymogów stawianych przez użytkownika lub do możliwości korzystania z nich w sposób nieprzerwany lub pozbawiony błędów. Całe ryzyko związane z jakością i skutecznością Materiałów ponosi użytkownik. Użytkownik korzystający z Materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej akceptuje wszelką odpowiedzialność wynikającą z korzystania z nich i akceptuje fakt, że nie są wyrażane żadne gwarancje ani oświadczenia względem zdatności Materiałów do użytku lub dostępu do strony internetowej i jej dostępności.